2 nhà đầu tư gom hơn 1.55 triệu cp Satra Tiền Giang

25/11/2014 08:420
  •  

2 nhà đầu tư gom hơn 1.55 triệu cp Satra Tiền Giang

Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Satra Tiền Giang như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

- Cá nhân trong nước:  

02 NĐT

- Cá nhân nước ngoài: 

0

- Tổ chức trong nước:

0

- Tổ chức nước ngoài:    

0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:   1,551,000 CP

- Cá nhân trong nước:  

1,551,000 CP

- Cá nhân nước ngoài: 

0

- Tổ chức trong nước:

0

- Tổ chức nước ngoài:    

0

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang