Hủy đấu giá cổ phần của Nhà máy Gạo xuất khẩu Tây Ninh do không có nhà đầu tư tham gia

28-11-2014 11:11:26+07:00
28/11/2014 11:11 0
  •  

Hủy đấu giá cổ phần của Nhà máy Gạo xuất khẩu Tây Ninh do không có nhà đầu tư tham gia

HOSE thông báo hủy đấu giá cổ phần của Nhà máy Gạo xuất khẩu Tây Ninh do kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia.

Cụ thể, 16h00 ngày 26/11/2014, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần lần đầu ra công chúng của Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh (đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Mía đường Tây Ninh), không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 15 Quyết định số 437/QĐ-SGDHCM ngày 06/11/2014 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Nhà máy Gạo xuất khẩu Tây Ninh (đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Mía đường Tây Ninh) thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang