×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

CK Hải Phòng: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trình phương án hợp nhất

31/08/2015 09:240

CK Hải Phòng: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trình phương án hợp nhất

Ngày 12/09/2015, CTCK Hải Phòng (HNX: HPC) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 trình phương án hợp nhất công ty và các tài liệu liên quan đến hợp nhất. Danh sách cổ đông tham dự được chốt đến ngày 24/08.

Chứng khoán Hải Phòng: Thông qua Đề án sáp nhập với Chứng khoán Á Âu

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 của HPC, cổ đông đã thông qua đề án hợp nhất với CTCP Chứng khoán Á Âu (AAS), công ty hợp nhất sẽ lấy tên thương hiệu của HPC.

 

Tài liệu đính kèm:
HPC_2015.8.31_6cfe712_Haseco_CV_DHCD_Bat_Thuong_2015_signed.pdf

Minh Tuấn

Về đầu trang