logo

Thông tin đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Địa ốc 8

16-09-2015 17:19:58+07:00
16/09/2015 17:19 0
  •  

Thông tin đăng ký đấu giá của Công ty Cổ phần Địa ốc 8

Căn cứ theo Quyết định số 345/QĐ-SGDHCM  ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 do Tồng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 do Tồng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ như sau:

 

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  02 nhà đầu tư

 

Cá nhân trong nước:  

02 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

0

Tổ chức trong nước:

0

Tổ chức nước ngoài:    

0

 

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    271.000 CP

 

Cá nhân trong nước:  

271.000 CP

Cá nhân nước ngoài: 

0

Tổ chức trong nước:

0

Tổ chức nước ngoài:    

0

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang