logo

IPO Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa: 9 cá nhân đăng ký mua hết sạch cp

06-02-2016 21:15:34+07:00
06/02/2016 21:15 0
  •  

IPO Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa: 9 cá nhân đăng ký mua hết sạch cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa (TIIDC). Cụ thể, có 9 nhà đầu tư các nhân đăng ký tham gia mua tổng cộng 1,151,000 cp, vượt số cổ phần IPO gần 24,500 cp.

1.     Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa

2.     Địa chỉ: Khu B, Khu Công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

3.     Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 27,134,000,000 đồng

4.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1,126,034 cổ phần

5.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 9 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 9 NĐT

6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1,151,000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 1,151,000 CP

7.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 16/02/2016

8.     Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 18/02/2016./.

×
vietstock logo
Về đầu trang