GSP: Điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch doanh thu 2016 thêm 83%

24-08-2016 09:26:13+07:00
24/08/2016 09:26 0
  •  

GSP: Điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch doanh thu 2016 thêm 83%

CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (HOSE: GSP) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 mới cập nhật, tổng doanh thu được điều chỉnh tăng thêm 83% (515 tỷ đồng) lên mức 1,135 tỷ đồng, chủ yếu là từ doanh thu dịch vụ thương mại tăng thêm 750.3% (487.7 tỷ đồng). Tổng chi phí cũng được điều chỉnh tăng thêm 89.5% (510 tỷ đồng) lên 1,080 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí dịch vụ thương mại tăng thêm 753.9% (487 tỷ đồng).

Do cả doanh thu và chi phí đều tăng mạnh nên lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch mới cập nhập sẽ không có thay đổi nhiều, chỉ tăng 9.5% (3.8 tỷ đồng).

Được biết, tại Đại hội cổ đông 2016, GSP đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016
Tài liệu đính kèm:
20160823_20160822 - GSP - Nghi Quyet HDQT So 47 Ve Cap Nhat Ke Hoach SXKD Nam 2016.pdf
×
vietstock logo
Về đầu trang