SHN: Hạ chỉ tiêu lãi ròng 2016 xuống còn 95 tỷ đồng

22-09-2016 16:46:59+07:00
22/09/2016 16:46 0
  •  

SHN: Hạ chỉ tiêu lãi ròng 2016 xuống còn 95 tỷ đồng

HĐQT của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX: SHN) đã thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Cụ thể, SHN hạ chỉ tiêu doanh thu từ 709 tỷ xuống còn 550 tỷ đồng, tương đương với mức giảm 22%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 của SHN cũng điều chỉnh giảm từ 265 tỷ xuống còn 106 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm 55% so với chỉ tiêu ban đầu xuống 95 tỷ đồng, đồng thời hạ mức cổ tức từ 10% xuống còn 8%.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, SHN đạt tổng doanh thu gần 257 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ 2015 và tương đương 36% kế hoạch 2016. Tuy nhiên, lãi ròng nửa đầu năm chỉ ghi nhận 24.3 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ và chỉ đạt 11% chỉ tiêu năm đề ra.

Tài liệu đính kèm:
SHN_2016.9.22_01b8051_NQ_DIEU_CHINH_13.pdf
×
vietstock logo
Về đầu trang