Tổng công ty Sông Đà nợ hơn 10.000 tỷ trước cổ phần hóa

22-09-2016 13:57:27+07:00
22/09/2016 13:57 1
  •  

Tổng công ty Sông Đà nợ hơn 10.000 tỷ trước cổ phần hóa

Bộ Xây dựng đề xuất cổ phần hoá Tổng công ty Sông Đà theo hướng vừa bán một phần vốn nhà nước, vừa phát hành tăng vốn...

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước về phương án cổ phần hoá của Tổng công ty Sông Đà.

Tổng công ty Sông Đà đang có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu khoảng 3,8 lần.

Văn bản nêu rõ, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hoá cho Tổng công ty Sông Đà. Do đó, để có đủ cơ sở trình Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan trên nêu ý kiến về phương án mà Bộ Xây dựng nêu.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề xuất cổ phần hoá Tổng công ty Sông Đà theo hướng vừa bán một phần vốn nhà nước, vừa phát hành tăng vốn điều lệ.

Nợ 10.190 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính đến cuối năm 2015, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 2.645 tỷ đồng nhưng nợ phải trả lên tới 10.190 tỷ đồng, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu vượt 3,8 lần.

Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất tăng vốn điều lệ lên mức 4.500 tỷ đồng sẽ góp phần giảm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu về mức hợp lý hơn. Đồng thời đảm bảo việc trả cổ tức là 3% trong những năm sau khi được cổ phần hoá.

Hiện Tổng công ty Sông Đà chiếm khoảng 85% thị phần trong nước về xây dựng thủy điện, sắp tới sẽ triển khai sang Lào, Campuchia. Vì vậy, Bộ Xây dựng cho rằng mức vốn nhà nước nắm giữ sau cổ phần hoá là 51%, sau đó sẽ có lộ trình giảm xuống 36% trong những năm tiếp theo, tuỳ nhu cầu vốn trong từng thời điểm.

Cụ thể, Tổng công ty Sông Đà sẽ phát hành 450 triệu cổ phần, giá khởi điểm 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 51%, đến năm 2020 giảm xuống 36%. Số bán ưu đãi cho người lao động chiếm khoảng 0,18%. Còn lại 30% bán cho nhà đầu tư chiến lược, số cổ phần bán đấu giá công khai là 18,82%.

Tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược là cam kết mua tối thiểu 5% vốn điều lệ tương ứng khoảng 225 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Nhà đầu tư phải có chiến lược, có năng lực, trình độ công nghệ cao, có uy tín, thương hiệu, có kinh nghiệm quản trị, kinh doanh trong lĩnh vực điện, xây lắp, bất động sản.

Nhóm nhà đầu tư chiến lược tài chính là các tổ chức tín dụng ngân hàng có thương hiệu, uy tín trên thị trường, năng lực tài chính dài hạn.

Đặc biệt, nhà đầu tư chiến lược phải có tổng tài sản tối thiểu 1.000 tỷ đồng vào năm 2015. Vốn chủ sở hữu là 300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dương, không có nợ xấu, có đủ vốn góp lớn hơn số cổ phần mua.

Sau cổ phần, công ty lên kế hoạch doanh 2.890 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 160 tỷ đồng trong năm 2016...

http://vneconomy.vn/doanh-nhan/tong-cong-ty-song-da-no-hon-10000-ty-truoc-co-phan-hoa-20160922112813894.htm

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang