VEC: 6 tháng đầu năm vẫn còn lỗ hơn 1 tỷ đồng

17-09-2018 13:35:37+07:00
17/09/2018 13:35 1
  •  

VEC: 6 tháng đầu năm vẫn còn lỗ hơn 1 tỷ đồng

Ngày 13/09/2018, Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (UPCOM: VEC) công bố giải trình số liệu BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2018.

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ bán niên 2018 so với cùng kỳ 2017 giảm 230.9 tỷ đồng, tương ứng giảm 34%; chủ yếu do doanh thu của Công ty mẹ, CTCP Viettronics Thủ Đức và CTCP Viettronics Tân Bình giảm. Giá vốn giảm 219.2 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 11.6 tỷ đồng, tương ứng giảm lần lượt 36% và 16%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp bán niên 2018 của VEC đạt 13.5%, tăng 27% so với cùng kỳ 2017.

Chi phí bán hàng giảm 7.75 tỷ, tương ứng giảm 20%, chủ yếu do chi phí bán hàng của CTCP Viettronics Tân Bình thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Các chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 1.9 tỷ và 8.1 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 40% và 20%.

Bán niên 2018, VEC đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3.5 tỷ đồng so với khoản lỗ gần 2.4 tỷ cùng kỳ 2017. Tuy nhiên, Công ty mẹ vẫn lỗ ròng 1.34 tỷ đồng.

Giải trình về cơ sở ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)

Về vấn đề BCTC hợp nhất của Tổng Công ty được hợp nhất trên BCTC riêng của CTCP Viettronics Đống Đa do công ty này không hợp nhất báo cáo của Công ty TNHH MTV Viettronics Media (Công ty con của Viettronics Đống Đa), tại thời điểm UHY kiểm toán thì Công ty TNHH  MTV Viettronics Media tạm dừng hoạt động và không liên lạc được. Tổng Công ty sẽ báo cáo sau khi có các quyết định xử lý tại báo cáo gần nhất.

Trong báo cáo hợp nhất bán niên 2018 của Tổng Công ty, kiểm toán viên UHY chưa được soát xét các vấn đề liên quan đến ý kiến kiểm toán từ chối về BCTC của CTCP Viettronics Đống Đa (Công ty con) cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017. Phía VEC giải trình do các khoản nợ phải thu khách hàng, phải thu về cho vay ngắn hạn, chưa được đánh giá trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá đầu tư, dự phòng giảm giá hàng tốn kho: do các khoản nợ của Công ty Đống Đa đã phát sinh từ lâu, các hợp đồng chưa chấm dứt vẫn đang trong giai đoạn quyết toán.

Về khoản đầu tư gần 1.5 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương của CTCP Điện tử Biên Hòa (Công ty con), do khoản trích lập dự phòng từ năm 2017, Công ty này sẽ hoàn thiện hồ sơ trích lập dự phòng vào cuối năm 2018.

Cổ phiếu VEC giao dịch trên sàn UPCoM lần đầu vào ngày 14/07/2017. Trong tháng gần nhất tính tới 14/09/2018, VEC đạt khối lượng giao dịch bình quân 1,390 cp/ngày. Cổ phiếu VEC kết phiên chiều 14/09/2018 tại giá 5,400 đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu VEC từ 14/07/2017 đến nay

Vĩnh Thịnh

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang