9 tháng đầu năm lãi 4.6 tỷ đồng, SGD đã gần đạt đến “chương cuối”

23-10-2018 10:50:00+07:00
23/10/2018 10:50 0
  •  

9 tháng đầu năm lãi 4.6 tỷ đồng, SGD đã gần đạt đến “chương cuối”

Trong 9 tháng đầu năm 2018, SGD đã thực hiện được 89% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận trước thuế, tương ứng với 159 tỷ đồng và 6.4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2018 của SGD. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của SGD

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2018 của CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: SGD), doanh thu thuần tăng trưởng nhẹ từ 69 tỷ đồng ở cùng kỳ lên gần 75 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 8%. Giá vốn hàng bán cũng tăng nhẹ 5%, lợi nhuận gộp tăng hơn 26% với 12 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu tài chính không đáng kể, lại giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ khi đạt 440 triệu đồng thì các khoản chi phí như chi phí tài chính, chi phí lãi vay và chi phí bán hàng lại tăng khá cao. Cụ thể, chi phí tài chính ghi nhận 890 triệu đồng, cao gấp 8 lần cùng kỳ; trong đó chi phí lãi vay chiếm 160 triệu đồng, tăng hơn 45%. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận 4.6 tỷ đồng và 3.2 tỷ đồng, tương ứng tăng 12% và 8% so với cũng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh quý 3/2018 của SGD ghi nhận lợi nhuận thuần đạt 3.8 tỷ đồng và lãi ròng đạt 2.9 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 43% so với cùng kỳ năm 2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu và lãi ròng của SGD tăng trưởng 8% và 13% khi đạt 159 tỷ đồng và 4.6 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch cả năm đề ra, SGD đã thực hiện được 89% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 6.4 tỷ đồng).

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

BCTC QUY III-2018 HOP NHAT-signed.pdf

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang