Bảo Việt: Doanh thu 9 tháng hơn 30,932 tỷ đồng, tăng 32%

31/10/2018 10:460
  •  

Bảo Việt: Doanh thu 9 tháng hơn 30,932 tỷ đồng, tăng 32%

Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2018 với tổng tài sản ước đạt trên 100,000 tỷ đồng,tương đương hơn 4 tỷ USD, tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 30,932 tỷ đồng, tăng 32.4% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo đó, Bảo Việt và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 30,932 tỷ đồng, tăng 32.4% so với cùng kỳ. Trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt với tổng doanh thu ước đạt 8,253 tỷ đồng, tăng 2.8% so với cùng kỳ và Bảo Việt Nhân thọ có tổng doanh thu ước đạt 21,929 tỷ đồng, tăng 39.4% so với cùng kỳ. Tổng tài sản hợp nhất ước đạt 100,984 tỷ đồng. Tổng doanh thu của Công ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 1,070 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 7,276 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017. Cùng với đà tăng trưởng chung, các nghiệp vụ chính như bảo hiểm trách nhiệm chung, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm y tế ước đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận lần lượt là 35.9%; 33.4% và 29.7%; các nghiệp vụ khác như bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tàu thủy vẫn duy trì mức tăng trưởng tốt, góp phần giữ tỷ lệ tăng trưởng cao gần gấp đôi so với thị trường.

Tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ ước đạt 21,929 tỷ đồng, tăng trưởng 39.4%. Bảo Việt Nhân thọ với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 15.498 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017.

Riêng Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), tính đến hết quý 3/2018, tổng doanh thu ước đạt 400 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) ghi nhận kết quả khả quan với hơn 87 tỷ đồng tổng doanh thu, ước tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) ghi nhận mức tăng trưởng 8.93% trong 9 tháng đầu năm.

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang