Lãi ròng quý 3 giảm nhẹ, tỷ lệ nợ xấu VietinBank tăng lên 1.36%

31-10-2018 09:02:51+07:00
31/10/2018 09:02 3
  •  

Lãi ròng quý 3 giảm nhẹ, tỷ lệ nợ xấu VietinBank tăng lên 1.36% 

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2018 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG), lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt gần 7,596 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 70% kế hoạch năm, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1.36%.

Thu nhập lãi thuần của VietinBank trong 9 tháng đầu năm đạt gần 21,948 tỷ đồng, tăng nhẹ 10% so với cùng kỳ. Theo báo cáo, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm VietinBank tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 55% (gần 1,986 tỷ đồng), lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 4% (gần 540 tỷ đồng), lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 24% (391 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi hơn 102 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, riêng trong quý 3 lại lỗ hơn 28 tỷ đồng. 

Lãi thuần từ hoạt động khác không thay đổi nhiều so với cùng kỳ, đạt hơn 1,328 tỷ đồng trong khi chi phí hoạt động tăng nhẹ 7% chiếm hơn 10,699 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của VietinBank đạt gần 7,596 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được 70% kế hoạch.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 25% so với cùng kỳ, chiếm hơn 8,330 tỷ đồng, do đó lợi nhuận sau thuế của VietinBank còn gần 6,126 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Ngân hàng mẹ đạt hơn 6,108 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Tính riêng trong quý 3, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng VietinBank tăng mạnh 86% khi chiếm hơn 3,378 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế của VietinBank đều giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ, đạt lần lượt hơn 2,330 tỷ đồng và 1,871 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông Ngân hàng mẹ đạt hơn 1,871 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2018 của Ngân hàng VietinBank. Đvt: Tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận dương hơn 3,149 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 9,048 tỷ đồng. Thay đổi này chủ yếu do chênh lệch số tiền thực thu, thực chi từ hoạt động kinh doanh.

Tính đến 30/09/2018, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 1.17 triệu tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với hồi đầu năm. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng tăng 10% và 13% so với đầu năm, đạt lần lượt 825,749 tỷ đồng và 891,617 tỷ đồng, thực hiện được 72% và 93% kế hoạch năm.

Nợ xấu của Ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng 35% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 23% và 68%; nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm 27% so với đầu năm. Kéo theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng lên mức 1.36% so với 1.14% hồi đầu năm.

Chất lượng nợ vay quý 3/2018 của Ngân hàng VietinBank. Đvt: Tỷ đồng

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang