logo

Quý 3, lãi ròng của HCM chững lại do thị trường không thuận lợi, 9 tháng vẫn tăng trưởng mạnh

20-10-2018 20:00:00+07:00
20/10/2018 20:00 1
  •  

Quý 3, lãi ròng của HCM chững lại do thị trường không thuận lợi, 9 tháng vẫn tăng trưởng mạnh

Quý 3/2018, CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: HCM) đạt tổng doanh thu hoạt động 418.5 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng cao khiến lãi ròng Công ty chững lại, chỉ đạt hơn 164.9 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2017.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của HCM
Nguồn: BCTC quý 3 của HCM

Diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi như cùng kỳ năm trước, hoạt động tự doanh của HCM cũng có những suy giảm đáng kể trong quý 3 năm nay. Theo ước tính, lãi tự doanh quý 3/2018 của Công ty chỉ gần 37.9 tỷ đồng (giảm 66.7% so với cùng kỳ); trong đó, đến 26.7 tỷ đồng (chiếm 70.5%) là cổ tức và tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính. Cùng trong quý 3 này, HCM lỗ ròng 6.4 tỷ đồng đối với các tài sản tài chính FVTPL đã bán, trong khi vào cùng kỳ năm 2017, Công ty lãi 82.8 tỷ đồng từ nghiệp vụ này.

Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán là 95.4 tỷ đồng, tăng 57% so với quý 3/2017, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 35% của doanh thu môi giới. Tuy vậy, Công ty vẫn ghi nhận tăng trưởng từ hoạt động này.

Ngoài ra, chi phí quản lý công ty chứng khoán của HCM trong quý 3/2018 cũng tăng 69% so với con số cùng kỳ năm trước, đạt gần 44.4 tỷ đồng.

Kết quả là lãi ròng của HCM trong quý 3/2018 chỉ đạt gần 131.5 tỷ đồng, giảm nhẹ 3.4% so với quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt 1,947.7 tỷ đồng tổng doanh thu hoạt động và lãi ròng 603.4 tỷ đồng, tăng trưởng 124.5% và 64.5% so với kết quả cùng kỳ năm trước. Tương ứng, HCM lần lượt thực hiện 92.3% và 73.7% kế hoạch kinh doanh năm nay.

Tại thời điểm 30/09/2018, giá trị của các hợp đồng giao dịch ký quỹ ghi nhận trên báo cáo tài chính của HCM là 4,310.2 tỷ đồng, giảm gần 3.9% so với con số đầu năm.

Hoạt động tự doanh không thuận lợi, cơ cấu tài sản của HCM cũng cho thấy sự chuyển dịch theo hướng cẩn trọng. Vào thời điểm kết thúc quý 3/2018, Công ty nắm giữ 471 tỷ đồng tiền mặt, gấp 2.4 lần so với con số đầu năm. Cùng với đó, tổng các tài sản tài chính ghi FVTPL là 375.6 tỷ đồng và Công ty không ghi nhận giá trị tại khoản mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán; vào thời điểm đầu năm, các con số này lần lượt là 860.6 tỷ và 399.3 tỷ đồng.

Vĩnh Thịnh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang