VCBS báo lãi sau thuế quý 3 hơn 27 tỷ đồng

19-10-2018 10:41:29+07:00
19/10/2018 10:41 0
  •  

VCBS báo lãi sau thuế quý 3 hơn 27 tỷ đồng

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã công bố báo cáo tài chính quý 3 với lãi sau thuế gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 của VCBS
Nguồn: BCTC quý 3 của VCBS

Xét về doanh thu hoạt động của VCBS giảm khoảng 18% so với quý 3 năm trước, ở mức gần 112 tỷ đồng do hoạt động cho vay margin và môi giới của VCBS lại có kết quả đi lùi. Cụ thể, lãi từ các khoản cho vay và phải thu của Công ty giảm 12% so với cùng kỳ, xuống còn 25.2 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý 3 khoản phải thu cho vay margin của VCBS ở mức 905 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với đầu năm. Doanh thu môi giới chứng khoán giảm 15% so với cùng kỳ về mức gần 32.5 tỷ đồng.

Trong quý 3, VCBS ghi nhận lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) ở mức 47 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Tuy vậy, Công ty chỉ ghi nhận lỗ từ tài sản tài chính FVTPL ở mức hơn 16 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, Công ty lãi khoảng hơn 30 tỷ đồng từ hoạt động từ doanh, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tự doanh tích cực kết hợp với chi phí môi giới và chi phí hoạt động bảo lãnh và phát hành chứng  khoán giảm so với cùng kỳ năm trước giúp VCBS báo lãi sau thuế quý 3 ở mức hơn 27 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, doanh thu hoạt động và lãi sau thuế của Công ty lần lượt đạt 452 tỷ đồng và 138.5 tỷ đồng. Tương ứng, tăng 7% và 29% so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối quý 3, tổng tài sản của VCBS đạt 3,250 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang