logo

VIB: Lãi ròng 9 tháng gấp 1.7 lần, nợ xấu duy trì ở mức 2.5%

20-10-2018 10:42:43+07:00
20/10/2018 10:42 1
  •  

VIB: Lãi ròng 9 tháng gấp 1.7 lần, nợ xấu duy trì ở mức 2.5%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 1,377 tỷ đồng, tăng 1.7 lần so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở mức 2.5%.

Thu nhập lãi thuần của VIB trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 3,529 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ do thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng gần gấp đôi cùng kỳ đạt hơn 712 tỷ đồng.

Mặc dù vậy các hoạt động khác lại có kết quả không đồng nhất. Trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng hơn gấp đôi đạt 521 tỷ đồng, thì lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 84%, chỉ còn hơn 29 tỷ đồng. Lỗ thuần từ kinh doanh ngoại hối còn gần 21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 34 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 52% đạt hơn 126 tỷ đồng, đồng thời chi phí hoạt động cũng tăng 16% chiếm gần 1,997 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt hơn 1,720 tỷ đồng, tăng 1.7 lần so với cùng kỳ và thực hiện được 86% kế hoạch năm 2018. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm nhẹ 4% còn hơn 469 tỷ đồng, do đó lợi nhuận sau thuế của VIB tăng 1.7 lần, đạt gần 1,377 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 3, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 12%, chiếm hơn 234 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế của VIB tăng 1.4 lần, đạt lần lượt 569 tỷ đồng và 455 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2018 của Ngân hàng VIB. Đvt: Tỷ đồng

Trong 9 tháng đầu năm này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2,001 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 3,610 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là do tăng các khoản nợ Chính phủ và NHNN, giảm các khoản tiền gửi và cho vay TCTD khác, tăng tiền gửi khách hàng, tăng các công cụ tài chính phái sinh...

Tính đến 30/09/2018, tổng tài sản của VIB đạt 132,507 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng cũng tăng 16% và 14%, đạt lần lượt 79,575 tỷ đồng và 90,748 tỷ đồng, thực hiện được 97% và 90% kế hoạch năm.

Nợ xấu của Ngân hàng 9 tháng đầu năm tăng 14% so với hồi đầu năm, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) và nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng mạnh 1.4 lần và 1.2 lần. Tuy nhiên dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng 14%, do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay không thay đổi so với mức 2.5% hồi đầu năm.

Chất lượng nợ vay quý 3/2018 của Ngân hàng VIB. Đvt: Tỷ đồng

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang