API lãi ròng gần 64 tỷ đồng sau 9 tháng, thực hiện 66% kế hoạch

07-11-2018 20:00:00+07:00
07/11/2018 20:00 1
  •  

API lãi ròng gần 64 tỷ đồng sau 9 tháng, thực hiện 66% kế hoạch

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 khả quan với lãi ròng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2017, tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những vấn đề đáng lưu tâm đối với cổ đông của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API).

Kết quả kinh doanh của API trong quý 3/2018
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của API

Theo BCTC hợp nhất Quý 3/2018, API đạt 256.9 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp đến 6.8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Dù biên lãi gộp trong kỳ co lại chỉ còn 22.2% (con số này vào quý 3/2017 lên đến 46.5%), việc doanh thu tăng trưởng mạnh giúp lãi gộp API trong quý 3/2018 tăng trưởng gần 224.3% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là gần 21.6 tỷ đồng, tăng đến 537% so với quý 3/2017.

Kết quả quý 3/2018, API lãi ròng hơn 24.2 tỷ đồng, tăng trưởng 105% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty thu về 549 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng hơn 63.5 tỷ đồng, tăng trưởng 326.5% và 86.2% so với cùng kỳ năm trước, qua đó API cũng lần lượt thực hiện 68.6% và 66.1% kế hoạch đề ra cho năm 2018.

Dù kết quả kinh doanh khả quan, báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng đầu 2018 của API lại cho thấy nhiều vấn đề. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty ghi nhận âm đến 395.9 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng 200.3 tỷ đồng tại khoản phải thu và khoản tăng lớn 241.6 tỷ đồng của hàng tồn kho trong kỳ.

Cũng tại thời điểm 30/09/2018, tổng tài sản của API là 1,575.4 tỷ đồng, tăng gần 297 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu tăng ở các khoản mục phải thu khách hàng ngắn hạn (tăng 582.4%, lên 285.1 tỷ) và hàng tồn kho (tăng 110.2%, lên 460.8 tỷ), cùng với đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang (tăng 34.2%, lên 361.6 tỷ).

Trong kỳ 9 tháng đầu 2018, API đã vay nợ ròng 261.2 tỷ đồng để bù đắp dòng tiền âm từ hoạt động kinh doanh và đầu tư. Đáng chú ý, vay nợ thuê tài chính dài hạn của API tăng đến 364.4% so với con số đầu năm, ghi nhận 210.5 tỷ đồng vào thời điểm 30/09/2018. 

Tài liệu đính kèm:
1.API_2018.11.7_b464449_bang_can_doi_ke_toan_api.pdf

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang