×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

BVH đạt 41,799 tỷ đồng doanh thu 2018, tăng gần 28%

31/01/2019 15:481

BVH đạt 41,799 tỷ đồng doanh thu 2018, tăng gần 28%

Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018 (trước kiểm toán) với tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt 41,799 tỷ đồng, tăng gần 28% so với năm 2017.

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 28,987 tỷ đồng, tăng gần 21% so với năm 2017. Doanh thu phí bảo hiểm tăng 23% so với năm trước, đạt 30,760 tỷ đồng bao gồm phí bảo hiểm gốc đạt 31,349 tỷ đồng (tăng 23%) và phí nhận tái bảo hiểm đạt hơn 242 tỷ đồng (giảm 9%).

Trong năm, hoạt động tài chính của Bảo Việt tăng trưởng nổi bật với doanh thu hoạt động tài chính tăng 57% so với năm trước, đạt 9,029 tỷ đồng, cao hơn so với mức tăng của chi phí tài chính. Nhờ vậy mà lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính tăng lên 69% so với năm trước, với con số 7,327 tỷ đồng.

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2018 của Bảo Việt đạt 113,769 tỷ đồng, tăng hơn 24%; vốn chủ sở hữu đạt hơn 15,435 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm cuối năm 2017.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 1,086 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2017, song vẫn nhỉnh hơn 3% so với kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2018 của BVH. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của BVH

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 9,841 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước. Đồng thời, doanh thu phí bảo hiểm gốc từ bảo hiểm nhân thọ tăng 23% so với năm 2017, đạt hơn 21,507 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong năm 2018

Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm 2018 đến nay, giá cổ phiếu BVH tăng 47.37% (tương đương tăng 30,537 đồng/cp). Trong đó, mức giá cao nhất là 106,517 đồng/cp vào phiên 10/04/2018, và giá thấp nhất là 65,351 đồng/cp vào phiên 05/01/2018. Trong tháng 01/2019, giá cổ phiếu có xu hướng đi lên với mức giá trung bình là 92,500 đồng/cp. Phiên 30/01/2019, giá cổ phiếu BVH ở mức 96,500 đồng/cp với khối lượng giao dịch 125,610 cp.

Ái Minh 

FILI

Về đầu trang