Nhựa Bình Minh báo lãi ròng năm 2018 giảm 8%

22-01-2019 16:36:54+07:00
22/01/2019 16:36 0
  •  

Nhựa Bình Minh báo lãi ròng năm 2018 giảm 8%

CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) kết thúc quý 4/2018 với lợi nhuận sau thuế đạt 88 tỷ đồng, giảm 25% so cùng kỳ, lũy kế cả năm đạt 428 tỷ đồng, cũng giảm 8%.

Kết quả kinh doanh của BMP

Cụ thể, doanh thu thuần quý 4 giảm nhẹ 3% về mức 1,170 tỷ đồng, doanh thu của Công ty đến từ doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, vật tư. Giá vốn hàng bán lại nhích lên 2%, song BMP báo lãi gộp 229 tỷ đồng, giảm 19% so cùng kỳ.

Dù cho doanh thu tài chính có tăng 21%, chi phí tài chính giảm 7% (chi phí lãi vay giảm đến 52%). Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong quý cũng ghi nhận giảm 25% ở mức 88 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, BMP có doanh thu thuần ở mức hơn 3,900 tỷ đồng, chi phí doanh nghiệp được cắt giảm 23% so đầu năm, chi phí bán hàng lại tăng 22% lên giá trị 166 tỷ đồng. Lãi ròng cả năm đạt 428 tỷ đồng, giảm 8% so năm 2017.

So với kế hoạch 600 tỷ đồng cho lợi nhuận trước thuế thì BMP chỉ thực hiện được 88%.

Tại ngày 31/12/2018, tài sản của BMP không thay đổi nhiều so đầu năm và ghi nhận mức hơn 2,810 tỷ đồng. Lý giải có phần vì khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 55% trong năm (tiền gửi có kỳ hạn). Trong năm, BMP cũng đã thoái vốn tại CTCP Long Hậu (HOSE: LHG).

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 30% do CTCP Xây dựng Số 5 (HOSE: SC5) tăng khoản nợ từ 94 tỷ đồng lên gần 155 tỷ đồng. Hàng tồn kho lại gia tăng 47% ở mức 567 tỷ đồng đến từ ghi nhận tăng của nguyên liệu, vật liệu tồn kho, thành phẩm tồn kho,…

Nợ phải trả lại giảm 16% chỉ còn 356 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Trong năm, BMP chi 327 tỷ đồng bằng tiền để trả cổ tức cho cổ đông.

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang