PPP: Lãi ròng năm 2018 gần như không thay đổi so với năm trước

25-01-2019 08:26:15+07:00
25/01/2019 08:26 0
  •  

PPP: Lãi ròng năm 2018 gần như không thay đổi so với năm trước

Năm 2018, CTCP Dược phẩm Phong Phú (PP.Pharco, HNX: PPP) ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đều chỉ tăng 3% so với năm trước , lần lượt đạt hơn 8 tỷ đồng và gần 7 tỷ đồng. Trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh không có sự thay đổi, còn lợi nhuận khác tăng 62%.

Doanh thu thuần của PPP giảm 5% so với năm trước, đạt hơn 125 tỷ đồng. Hầu hết chi phí đều tăng, ngoại trừ chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23% so với năm trước, chiếm hơn 9 tỷ đồng.

Và như vậy, PPP chỉ thực hiện được  69% kế hoạch về doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Trong quý 4, mặc dù doanh thu thuần của PPP gần như không tăng, song lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 2.9 tỷ đồng và 2.3 tỷ đồng, tương đương tăng  57% và 61% so với cùng kỳ năm trước. Theo PPP, nguyên nhân là do Công ty thay đổi cách thức quản lý làm tiết giảm chi phí quản lý so với quý 4/2017. Riêng chỉ có chi phí bán hàng tăng 18%, cao hơn hẳn so với mức tăng doanh thu (2%).

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2018 của PPP. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của PPP

Tại thời điểm 31/12/2018, PPP ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 4 tỷ đồng.

Cuối năm, PPP ghi nhận tổng tài sản hơn 157 tỷ đồng, tăng 2% so với năm trước chủ yếu là do hàng tồn kho tăng 40%, và tiền mặt là hơn 12 tỷ đồng, tăng 81% so với năm trước. Ngoài ra, PPP còn dành 2 tỷ đồng đầu tư vào công ty con là công ty TNHH Usar Việt Nam.

Nợ phải trả giảm 22% so với đầu năm, chiếm gần 62 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn giảm 38%, còn gần 17 tỷ đồng; vay nợ và thuê tài chính dài hạn cũng giảm 10%, chiếm hơn 20 tỷ đồng.

Ái Minh

FILI

Tài liệu đính kèm:

1.PPP_2019.1.24_ad92efc_GIAI_TRINH_CHENH_LECH_LNST_10_HOP_NHAT.pdf

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang