Quý 4, BDG lãi gấp đôi nhờ được hồi tố chi phí?

24/01/2019 08:461
  •  

Quý 4, BDG lãi gấp đôi nhờ được hồi tố chi phí?

Kết quả kinh doanh của CTCP May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) khá khả quan khi lãi ròng tăng gần gấp đôi so cùng kỳ khi ở mức 38 tỷ đồng nhờ vào việc điều chỉnh các chi phí.

Quý 4/2018 doanh thu thuần của BDG giảm 30% khiến lợi nhuận gộp cũng giảm 80%, ở mức 16 tỷ đồng.

Chi phí tài chính trong kỳ chiếm đến 15 tỷ đồng, tăng 165% so cùng kỳ (chi phí lãi vay tăng 65%) do tăng vọt của dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư.

Do thời điểm cuối năm, BDG rà soát lại các khoản chi phí trích trước so thực tế chi trong năm và thực hiện điều chỉnh nên chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được hồi tố. Cũng vì lý do này mà lợi nhuận sau thuế đạt mức 38 tỷ đồng, tăng 96% so cùng kỳ dù cho sự tụt dốc đến 80% của lợi nhuận gộp.

Về lũy kế cả năm, doanh thu thuần tăng nhẹ 2% so năm trước khi đạt 1,432 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm tăng 63% khi có giá trị đến 121 tỷ đồng cũng phần nhờ vào đánh giá lại các chi phí.

Kết quả kinh doanh của BDG
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của BDG

Tại ngày cuối niên độ, tài sản của BDG đạt mức trên 600 tỷ đồng, tăng 14% so đầu năm. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn gấp gần 7 lần do Công ty tăng tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BID) – CN Bình Dương.

Trong năm, BDG góp thêm 10 tỷ đồng vào CTCP Protrade Laundry để biến Công ty này thành công ty con khi BDG nâng mức sở hữu lên 99.8%. Đồng thời, đến ngày cuối năm, BDG đã góp đủ 30 tỷ đồng như đã cam kết cho CTCP Phát triển Thời Trang và nắm 30% tỷ lệ biểu quyết.

Đáng chú ý, khoản đầu tư vào CTCP Y phục Doanh nhân có giá trị bằng 0 do BDG đang ghi nhận giá trị của khoản đầu tư này theo giá trị đánh giá lại tại thời điểm cổ phần hóa, hiện tỷ lệ lợi ích của BDG tại Công ty này là 13.19%. Tại thời điểm ngày 31/12/2018, Công ty này vẫn đang tạm ngưng hoạt động và có số lỗ lũy kế vượt giá trị vốn chủ sở hữu.

Nợ phải trả của Công ty chiếm 55% tổng tài sản, ghi nhận tại mức 332 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%. Trong đó, nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng đến 41% khi được ghi nhận tại mức 124 tỷ đồng.

* Tài liệu tham khảo:quy 4.pdf

Phương Nguyễn

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang