×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

SMC lỗ hơn 39 tỷ đồng trong quý cuối năm

21/01/2019 14:010

SMC lỗ hơn 39 tỷ đồng trong quý cuối năm

Quý cuối cùng của năm 2018, SMC đạt doanh thu thuần hợp nhất 4,232 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, việc giá vốn tăng đến gần 21% so với quý 4/2017 đã khiến lãi gộp của SMC giảm đến 45%, đạt gần 93 tỷ đồng vào quý 4/2018.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của SMC trong quý 4/2018
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của SMC

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2018, doanh thu hoạt động tài chính của SMC giảm sút trong quý so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, Công ty cũng ghi nhận gần 28 tỷ đồng chi phí dự phòng đầu tư tài chính. Những điều này góp thêm phần khiến SMC phải đón nhận một kết quả lỗ hơn 39 tỷ đồng vào quý 4/2018, dù các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp trong kỳ đã được tiết giảm đáng kể.

Tổng kết năm 2018, SMC đạt doanh thu thuần hơn 16,452 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 171 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 30% và giảm 39% so với kết quả năm 2017.

Với kết quả trên, Công ty đã vượt hơn 37% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ thực hiện được 68% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra trong năm 2018.

Đáng chú ý, kinh doanh khó khăn đã đành, SMC cũng kém vui trước sự đi xuống của giá cổ phiếu các doanh nghiệp thép khác. Tại thời điểm 31/12/2018, SMC ghi nhận khoản dự phòng đến gần 62 tỷ đồng cho 111 tỷ đồng giá trị đầu tư ban đầu. Đây là những khoản đầu tư vào các cổ phiếu ngành thép POM, NKG, TVN, TNS.

Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của SMC

Tính đến thời điểm kết thúc năm 2018, SMC cũng ghi nhận khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 111 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Theo phía SMC, phần lớn trong số các khoản dự phòng này liên quan đến các đối tượng nợ lâu năm, hoặc bỏ trốn hoặc không liên lạc được.

Tại thời điểm 31/12/2018, SMC cũng ghi nhận 145 tỷ đồng tài sản cố định thuê tài chính và hơn 89 tỷ đồng bất động sản đầu tư; vào đầu năm, các con số ghi nhận ở những khoản mục này không đáng kể, lần lượt chỉ gần 6 tỷ đồng và 9 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của SMC vào thời điểm kết thúc năm 2018 lần lượt là 2,121 tỷ đồng và 99 tỷ đồng, tăng gần 15% và 33%.

Vĩnh Thịnh

FILI

Về đầu trang