HSC: Dự báo năm 2019 HDBank tiếp tục tăng trưởng khả quan

12-02-2019 13:15:33+07:00
12/02/2019 13:15 1
  •  

HSC: Dự báo năm 2019 HDBank tiếp tục tăng trưởng khả quan

Theo nhận định của CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM), kết quả kinh doanh năm 2018 cũng như triển vọng 2019 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HODE: HDB) đều khả khả quan với dự báo LNTT hợp nhất tăng trưởng 27% (không bao gồm các ảnh hưởng của thương vụ M&A).

HDB công bố lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất năm 2018 đạt 4,004 tỷ đồng (tăng trưởng 65.7%) nhờ cả Ngân hàng mẹ và HD Saison đều cho lợi nhuận tốt, lần lượt là 3,250 tỷ đồng, tăng trưởng 59.29% và 898 tỷ đồng, tăng trưởng 72.73%. HD Saison đóng góp 22% tổng LNTT.

Cho vay khách hàng tăng trưởng 18.3% và đây là hạn mức do NHNN cấp. Trong khi đó, HD Saison cũng tăng trưởng cho vay 12.7% so với hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt cho năm 2018 là 35%.

Tuy nhiên, tỷ lệ NIM của HDB tăng đáng kể, bên cạnh đó chi phí dự phòng cũng giảm và chi phí hoạt động được kiểm soát rất tốt, nhờ vậy hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận. Ở HD Saison, thu nhập hoa hồng bảo hiểm và thu nhập từ thu hồi nợ xấu tăng mạnh, thúc đẩy thu nhập ngoài lãi. Nhờ vậy, LNTT tăng trưởng 72.7% mặc dù cho vay khách hàng chỉ tăng khiêm tốn.

Tuy nhiên, hệ số CAR cũng giảm mạnh xuống 11.2% ở Ngân hàng mẹ (vốn Cấp 1: 9.9%, vốn Cấp 2: 1.3%) do khối lượng trái phiếu vốn Cấp 2 giảm theo Thông tư 19. Theo Basel 2 có vẻ CAR vẫn trên mức 10%. Như vậy Ngân hàng có thể cần huy động vốn mới từ thị trường sớm hơn so với dự báo trước đây.

Thương vụ M&A với PG Bank vẫn đang đợi phê duyệt cuối cùng từ NHNN. HSC vẫn giữ quan điểm tích cực đối với thương vụ này và cho rằng quan hệ hợp tác độc quyền với Petrolimex Group trong 10 năm có thể giúp HDB hoàn thiện chiến lược bán lẻ đa ngành nghề.

HDB cũng có kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, tuy nhiên không có nhiều thông tin chi tiết được công bố. Đợt phát hành này là nhằm cải thiện hệ số CAR theo Basel II trong vài năm tới.

HD Saison – KQKD tăng mạnh chủ yếu nhờ tăng trưởng thu nhập ngoài lãi

Hiện HD Saison chưa công bố BCTC đầy đủ do cổ phiếu vẫn còn giao dịch trên thị trường OTC. HCM phân tích dựa trên số liệu ước tính từ BCTC hợp nhất và BCTC Ngân hàng mẹ HDB.

Mặc dù dư nợ cho vay trong năm 2018 chỉ tăng 12.7% đạt 10,652 tỷ đồng nhưng LNTT của HD Saison vẫn tăng mạnh tới 72.7%. Điều này chủ yếu nhờ thu nhập ngoài lãi tăng trưởng.

Dư nợ cho vay của HD Saison tăng trưởng 12.7% đạt 10,652 tỷ đồng, chỉ đóng góp 8.65% tổng dư nợ cho vay hợp nhất. Cụ thể, cho vay kỳ hạn ngắn đóng góp chính vào tăng trưởng, tăng 20.3% đạt 5,174 tỷ đồng và đóng góp 48.6% tổng dư nợ. Cho vay trung hạn chỉ tăng 6.4% đạt 5,478 tỷ đồng và đóng góp 51.4% tổng dư nợ. Có vẻ HD Saison tiếp tục theo đuổi chiến lược cho vay xe 2 bánh và các thiết bị điện gia dụng thay vì cho vay tiền mặt.

HCM ước tính thu nhập lãi thuần của HD Saison tăng khiêm tốn ở mức 7.7% đạt 2,938 tỷ đồng do tỷ lệ NIM giảm từ 30% xuống còn khoảng 26%. HSC cho rằng điều này là do mức độ cạnh tranh rất cao đã khiến lãi suất cho vay giảm, chứ không phải do chi phí huy động tăng.

Ước tính thu nhập ngoài lãi tăng 214.8% đạt 524 tỷ đồng. Trong đó 278 tỷ đồng là thu nhập từ thu hồi nợ xấu (tăng 162.5%) và 245 tỷ đồng là  lãi thuần HĐ dịch vụ (tăng 306.7%). Lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2018 chủ yếu nhờ Công ty cung cấp bảo hiểm tín dụng cho các khách hàng vay mới và hoa hồng từ các công ty bảo hiểm phi nhân thọ. HSC thấy rằng HD Saison có tỷ lệ thu hồi nợ xấu cao nhất trong số 3 công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu.

Năm 2019 kỳ vọng tăng trưởng khả quan

Cho năm 2019, HSC dự báo LNTT hợp nhất tăng trưởng 27.3% đạt 5,098 tỷ đồng với giả định cho HDB trước khi sáp nhập. HSCM dự báo cho vay khách hàng tăng trưởng 18.2% so với năm 2018 và đạt 145 nghìn tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng của HDB tăng trưởng 18%, đạt 132 nghìn tỷ đồng và của HDSaison tăng trưởng 20% đạt 12.78 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tăng trưởng 14.1% đạt 146 nghìn tỷ đồng và hoàn toàn là từ HDBank.

Do đó, hệ số LDR thuần của HDB dự báo tăng lên 90,85% từ 87.77% trong năm 2018. HSC dự báo tỷ lệ NIM tăng 0.43% lên 4.47% từ 4.04% chủ yếu nhờ tỷ lệ NIM tại HDBank tăng 0.3%. Trong khi đó, tỷ lệ NIM tại HDSaison được dự báo sẽ giữ nguyên ở 27% trong năm 2019.

Thu nhập lãi thuần tăng trưởng 20.9% đạt 9,243 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần của HDBank tăng trưởng 21.7% đạt 7,525 tỷ đồng và của HDSaison tăng trưởng 19.7% đạt 3,517 tỷ đồng.

Tổng thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 20.3% đạt 2,159 tỷ đồng. Cả HDBank và HDSaison đều đạt tăng trưởng mạnh lãi thuần hoạt động dịch vụ, đặc biệt là HDB khi Ngân hàng bắt đầu đẩy mạnh hoạt động bancassurance. Thu nhập từ kinh doanh trái phiếu sẽ đóng góp không đáng kể cho HDBank như trong năm 2018. Tuy nhiên, Ngân hàng sẽ bắt đầu dịch vụ bảo lãnh phát hành và phân phối trái phiếu doanh nghiệp cho những khách hàng lớn (chúng tôi giả định đóng góp từ dòng thu nhập này trong năm 2019 là 322 tỷ đồng so với 465 tỷ đồng trong năm 2018).

Hệ số CIR là 41.7% (năm 2018 là 47%). Tại HDBank, hệ số CIR là 37% (năm 2018 là 42.7%) và tại HDSaison, hệ số CIR là 48.2% (năm 2018 là 52.7%).

HSC dự báo chi phí dự phòng tăng 56.3% lên 1,553 tỷ đồng. HDBank sẽ trích lập 610 tỷ đồng chi phí dự phòng (tăng 137.3%). Trong khi đó HDSaison trích lập 943 tỷ đồng chi phí dự phòng (tăng 28%).

Theo đó, LNTT hợp nhất dự báo đạt 5,098 tỷ đồng (tăng trưởng 27.3%). HDB sẽ đóng góp 4,063 tỷ đồng (tăng trưởng 25%; bao gồm cả cổ tức từ HDSaison) và HDSaison đóng góp 1,215 tỷ đồng (tăng trưởng 353%).

Theo đó, BVPS của HDB sẽ là 19,159 đồng với EPS là 3,625 đồng. ROE năm 2019 là 23% và ROA là 1.87%. Ở thị giá hiện tại, P/B dự phóng năm 2019 là 1.59 lần và P/E dự phóng là 8.3 lần.

HSC duy trì đánh giá khả quan đối với cổ phiếu HDB, ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu HDB là 38,500 đồng, tương đương P/B hiện tại là 2.4 lần.

Ngoài ra, cho dù tăng trưởng cho vay tại HD Saison ở mức vừa phải, nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng rất tốt. HDB có lẽ sẽ hưởng lợi đáng kể từ hệ sinh thái với Vietjet, HDSaison và Petrolimex một khi thương vụ sáp nhập với PGBank hoàn tất.

HDB chưa trích lập hết trái phiếu VAMC nhưng phần giá trị trái phiếu VAMC chưa được trích lập chỉ bằng 0.44% tổng dư nợ, nghĩa là không lớn (491 tỷ đồng).

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang