Vốn hóa "bốc hơi" hơn 2,300 tỷ, Yeah1 dự kiến mua 600,000 cp quỹ

08-03-2019 11:05:31+07:00
08/03/2019 11:05 0
  •  

Vốn hóa "bốc hơi" hơn 2,300 tỷ, Yeah1 dự kiến mua 600,000 cp quỹ

Ngày 07/03/2019, HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) đã thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, YEG dự kiến sẽ mua lại 600,000 cp quỹ, tương đương 1.9182% cp đã phát hành của Công ty. Đây cũng là đợt mua cp đầu tiên của YEG kể từ khi lên sàn. Giá mua được xác định theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch.

Theo dự kiến, giao dịch sẽ được thực hiện sau khi có công văn chấp thuận của UBCKNN và kể từ ngày Công ty công bố thông tin đầy đủ theo quy định hiện hành. Thời hạn mua không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Được biết, YEG sẽ dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần để mua lại cổ phiếu quỹ. Tính đến ngày 31/12/2018, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của YEG ghi nhận hơn 101 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần 1,132 tỷ đồng.

HĐQT cũng đã thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ảnh Nhượng Tống hoàn thành các thủ tục đăng ký mua với UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo đúng quy định.

Trong phiên sáng ngày 08/03, YEG tiếp tục phiên giảm sàn thứ 5 liên tiếp về 170,600 đồng/cp. Như vậy, tính từ đầu tháng 3/2019, vốn hóa cổ phiếu YEG đã giảm hơn 2,300 tỷ đồng.

YEG giảm sàn nhiều phiên liên tiếp kể từ ngày 04/03/2019

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

2019-03-97-nq-cbtt-hdqt-mua-cpq_original.pdf

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang