ASM báo lãi ròng giảm 61% trong nửa đầu năm 2019

31-07-2019 16:49:08+07:00
31/07/2019 16:49 5
  •  

ASM báo lãi ròng giảm 61% trong nửa đầu năm 2019

CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2019 với lãi ròng nửa đầu năm giảm hơn 61% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh của ASM trong quý 2/2019
Đvt: Tỷ đồng

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2019, ASM ghi nhận doanh thu gấp hơn 2.6 lần cùng kỳ năm trước, tương đương hơn 7,130 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ thức ăn cá tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 3,540 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của ASM nửa đầu năm 2019
Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2019 của ASM

Bên cạnh đó, doanh thu thương mại, cá xuất khẩu và bất động sản cũng tăng rất tích cực trong nửa đầu năm 2019.

Đi kèm với đó, giá vốn hàng bán trong nửa đầu năm 2019 cũng tăng rất mạnh, ghi nhận hơn 6,406 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019, gấp hơn 2.8 lần cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, giá vốn thức ăn cá cũng tăng mạnh, không kém cạnh gì doanh thu từ mảng này, ghi nhận hơn 3,373 tỷ đồng, gấp 5.3 lần cùng kỳ 2018. Theo đó, trong quý 2/2019, lãi gộp của ASM giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận hơn 307 tỷ đồng. 

Thêm vào đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu từ hoạt động tài chính của ASM cũng suy giảm, ghi nhận hơn 125 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ 2018. Chủ yếu do đầu năm 2019 ASM không phát sinh khoản lãi từ giao dịch mua rẻ và khoản lãi từ các khoản đầu tư, trong khi đầu năm 2018, ASM ghi nhận hơn 140 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm 2018, ASM ghi nhận khoản lãi gần 430 tỷ đồng từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý các khoản đầu tư vào công ty con (Công ty IDI), do đó khi không có khoản này vào năm 2019 thì khoản mục thu nhập khác giảm mạnh, ghi nhận hơn 7.6 tỷ đồng.

Tổng kết nửa đầu năm 2019, lãi ròng của ASM giảm hơn 61% so với cùng kỳ năm trước. 

Riêng trong quý 2, ASM ghi nhận hơn 3,645 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 76% so với cùng kỳ 2018. Lãi gộp trong trong quý 2/2019 của ASM đạt hơn 307 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với cùng kỳ 2018.

Khoản phải trả người bán ngắn hạn của ASM cuối quý 2 tăng mạnh so với đầu năm, ghi nhận hơn 2,439 tỷ đồng (đầu năm ghi nhận 680 tỷ đồng).

Đồng thời, khoản phải trả khác trong ngắn hạn cũng tăng mạnh, trong đó đáng chú ý là khoản phải trả khác hơn 294 tỷ đồng, gấp hơn 3.3 lần đầu năm.

Trong kỳ, ASM tăng cường đầu tư vào tài sản cố định, trong đó nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị được chú trọng đầu tư nhất. Tổng giá trị tài sản cố định được ghi nhận tại 30/06/2019 đạt hơn 5,409 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm 2019. 

Đông Phong

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang