FRT thực hiện gần 39% kế hoạch lãi trước thuế sau 6 tháng

24-07-2019 11:03:56+07:00
24/07/2019 11:03 0
  •  

FRT thực hiện gần 39% kế hoạch lãi trước thuế sau 6 tháng

Sau 6 tháng đầu năm 2019, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT) đạt lãi trước thuế gần 201 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ, nhưng mới thực hiện được gần 39% kế hoạch cả năm.

Kết quả kinh doanh của FRT trong quý 2/2019
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC của FRT quý 2/2019

Quý 2/2019, FRT đạt doanh thu thuần hơn 3,985 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính (chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay) trong quý 2 vừa qua xấp xỉ 15 tỷ đồng, gần gấp đôi so với quý 2/2018. Tổng các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp là gần 446 tỷ đồng, tăng gần 9% so với quý 2/2018.

Kết quả quý 2/2019, FRT lãi ròng gần 97 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2019, Công ty đạt doanh thu thuần gần 8,003 tỷ đồng và lãi trước thuế gần 201 tỷ đồng, tăng gần 7% và 10% so với 6 tháng đầu 2018. Với kết quả này, FRT đã thực hiện hơn 45% chỉ tiêu doanh thu và gần 39% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra cả năm 2019.

Nửa đầu năm 2019, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của FRT ghi nhận dương gần 216 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 1,088 tỷ đồng.

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang