TDC có lãi hơn 14 tỷ đồng trong quý 2/2019, vẫn còn 4 dự án "ứ đọng"

23-07-2019 21:30:00+07:00
23/07/2019 21:30 1
  •  

TDC có lãi hơn 14 tỷ đồng trong quý 2/2019, vẫn còn 4 dự án "ứ đọng"

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC) ghi nhận kết quả quý 2 tươi sáng sau quý lỗ liền kề. Theo đó, TDC báo lãi ròng hơn 14 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần trong quý 2/2019 của Công ty ở mức hơn 181 tỷ đồng, giảm đến 34% so cùng kỳ. Trong kỳ, Công ty ghi giảm hơn 7 tỷ đồng từ doanh thu hợp đồng xây dựng. Bên cạnh đó là ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu, đặc biệt là hàng bán bị trả lại đã hơn 229 tỷ đồng.

Dù vậy, lãi gộp của TDC cũng ghi nhận tăng 73% so quý 2/2018, đạt hơn 147 tỷ đồng. Biên lãi gộp trong quý 2/2019 khá cao hơn 81%, trong khi cùng kỳ con số hơn 31%.

Doanh thu tài chính trong kỳ của TDC tăng không đáng kể, ghi nhận gần 1.5 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính, cụ thể là chi phí lãi vay chiếm tới gần 101 tỷ đồng, gấp 2.2 lần so cùng kỳ. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận gần 38 tỷ đồng.

Trong kỳ, TDC có ghi nhận hơn 12 tỷ đồng lợi nhuận khác, phần lớn là tiền phạt vi phạm hợp đồng. Do đó, lãi ròng của TDC tăng cao, gấp hơn 6.4 lần so với cùng kỳ, giá trị ghi nhận hơn 14 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2019 của TDC
Nguồn: BCTC quý 2/2019 của TDC

Lũy kế 6 tháng hoạt động, TDC có doanh thu gần 372 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 21 tỷ đồng và gần 12 tỷ đồng lãi ròng. Theo đó, TDC thực hiện được 32% kế hoạch doanh thu và 11% kế hoạch lãi trước thuế.

Hàng tồn kho cùng tài sản dở dang dài hạn tại ngày 30/06/2019 đang chiếm lần lượt gần 3,798 tỷ đồng và 1,505 tỷ đồng, tương ứng chiếm 78% tổng tài sản. TDC còn 4 dự án được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn với tổng giá trị gần 1,488 tỷ đồng, bao gồm: Sunriver, phố Sông Cấm, TDC Plaza và Unitown – Giai đoạn 2. Các dự án này bị trì hoãn do TDC thiếu vốn để tiếp tục thực hiện.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang