TKR thoát lỗ quý 2/2019 nhờ nguồn thu tài chính

09-07-2019 10:23:20+07:00
09/07/2019 10:23 1
  •  

TKR thoát lỗ quý 2/2019 nhờ nguồn thu tài chính

CTCP Cao su Tân Biên - Kampongthom (OTC: TKR) vừa công bố BCTC công ty mẹ quý 2/2019. Theo đó, TKR ghi lãi sau thuế hơn 973 triệu đồng trong quý này.

Quý 2/2019, TKR ghi nhận lãi ròng hơn 973 triệu đồng, một kết quả tích cực khi so sánh với khoản lỗ hơn 470 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Song điều này là nhờ đóng góp lớn của nguồn doanh thu từ hoạt động tài chính (hơn 1.4 tỷ đồng). Trong đó, phần lớn đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay. BCTC của TKR không công bố cụ thể các bên liên quan đến khoản vay; tuy nhiên trong BCTC công ty mẹ, TKR ghi nhận hơn 31 tỷ đồng khoản phải thu lãi vay từ công ty con là Công ty TNHH PTCS Tân Biên - Kampong Thom.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của TKR, giá vốn hàng bán vẫn là yếu tố chính bào mòn lợi nhuận. Kết thúc nửa đầu năm 2019, tổng doanh thu thuần của TKR đạt hơn 11.1 tỷ đồng, trong đó giá vốn hàng bán đã là gần 11 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2019, lãi sau thuế của TKR đạt gần 249 triệu đồng, tích cực hơn so với khoản lỗ hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh của TKR nửa đầu năm 2019 (Đvt: Đồng)
Nguồn: BCTC quý 2/2019 của TKR

Trong quý 2/2019, tài sản ngắn hạn của TKR tăng thêm 110 tỷ đồng, ghi nhận giá trị hơn 125.5 tỷ đồng vào thời điểm cuối quý. Trong đó, giá trị ghi nhận tăng mạnh nhất so với đầu kỳ ở các khoản mục: Đầu tư tài chính ngắn hạn (80 tỷ đồng); trả trước cho người bán ngắn hạn (hơn 37 tỷ đồng), cụ thể là giao dịch mua bán với Công ty TNHH Phát triển Cao su Tân Biên-Kampong Thom.

Trong quý 2/2019, TKR phát sinh nhiều giao dịch liên quan đến công ty mẹ và các công ty con. Đáng chú ý, TKR đã thực hiện mua bán mủ cao su với công ty mẹ là CTCP Cao su Tân Biên với giá trị hơn 11.6 tỷ đồng.

Giao dịch với các bên liên quan của TKR (Đvt: đồng)
Nguồn: BCTC quý 2/2019 của TKR

Tới cuối quý 2, TKR đang đầu tư vào 2 công ty con, là Công ty TNHH Phát triển Cao su Tân Biên-Kampong Thom và Công ty TNHH MTV Cao su Mê Kông. Trong quý 2/2019, TKR đã tăng hơn 34 tỷ đồng vốn đầu tư vào Cao su Mê Kông, qua đó ghi nhận giá trị khoản đầu tư này xấp xỉ 225 tỷ đồng vào thời điểm cuối quý.

Nợ phải trả của TKR tới cuối quý 2 ở mức gần 60 tỷ đồng, giảm gần 18% so với đầu năm 2019.

Đông Phong

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang