Hàng loạt ông lớn nằm trong danh sách cổ phần hóa đến hết năm 2020

16-08-2019 10:24:44+07:00
16/08/2019 10:24 5
  •  

Hàng loạt ông lớn nằm trong danh sách cổ phần hóa đến hết năm 2020

Ngày 15/08, Thủ tướng Chính Phủ đã phê duyệt danh mục doanh nghiệp (DN) thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Đáng chú ý có những cái tên như Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Viễn thông Mobifone.

Cụ thể, các đối tượng áp dụng bởi quyết định thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 được phân thành 3 nhóm.

Nhóm 1 gồm các doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là Bộ quản lý ngành), Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh) quyết định thành lập; người đại diện phần vốn Nhà nước đầu tư tại CTCP, công ty TNHH hai thành viên trở lên do Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh nắm giữ cổ phần, vốn góp.

Nhóm 2 gồm các công ty TNHH một thành viên do Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước (NN) quyết định thành lập; người đại diện phần vốn góp của tập đoàn kinh tế tại CTCP, công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Nhóm 3 bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp NN, DN có vốn cổ phần NN.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBNN cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định đối với trường hợp NN cần nắm giữ từ 36% đến 50% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa các DN thuộc diện NN nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần. Các đối tượng trên có nghĩa vụ định kỳ hằng quý và trước ngày 30/09/2020 báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa DN theo quy định.

Trong danh sách, có 4 doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa mà Nhà nước sẽ nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên, bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ (Vinacomin-TKV), Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản.

Có 62 doanh nghiệp sau cổ phần hóa Nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ. Đáng chú ý như Tổng Công ty viễn thông Mobifone, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị (UCID), Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Tổng Công ty Bến Thành...

Còn lại 27 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa sẽ do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần, bao gồm Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty Giấy Việt Nam, Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)…

Danh sách các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

Duy Na

fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang