PFL: Lỗ nặng hơn sau soát xét, kiểm toán nếu hàng loạt ý kiến ngoại trừ

16-08-2019 16:20:22+07:00
16/08/2019 16:20 1
  •  

PFL: Lỗ nặng hơn sau soát xét, kiểm toán nếu hàng loạt ý kiến ngoại trừ

CTCP Dầu khí Đông Đô (UPCoM: PFL) vừa công bố BCTC soát xét bán niên 2019 với hàng loạt ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán.

Đvt: Tỷ đồng

Nửa đầu năm 2019, PFL ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần trong nửa đầu 2019 đạt hơn 18 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước.

Nửa đầu năm 2018, PFL đã kinh doanh dưới giá vốn với khoản lỗ hơn 400 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh chính. Đến cùng kỳ 2019, tình hình có vẻ cải thiện hơn khi PFL ghi nhận hơn 780 triệu đồng lãi gộp.

Những tưởng kết quả kinh doanh của PFL sẽ có chút khởi sắc trong nửa đầu 2019, nhưng chi phí tăng cao đã bào mòn hết lợi nhuận của Công ty khiến khoản lỗ ngày một tăng lên. Trong kỳ, PLF đã trích lập dự phòng hơn 8 tỷ đồng cho các khoản đầu tư, đẩy chi phí tài chính trong nửa đầu 2019 của Công ty tăng mạnh, ghi nhận gần 13 tỷ đồng, gấp 3.8 lần cùng kỳ năm trước.

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2019, PFL lỗ hơn 17 tỷ đồng, tăng so với con số lỗ 14 tỷ theo báo cáo tự lập của Công ty.

Hàng loạt ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán

Tại BCTC soát xét bán niên, kiểm toán cũng đưa ra hàng loạt những ý kiến ngoại trừ đối với PFL.

Thứ nhất, tại ngày 30/06/2019, trên Bảng cân đối kế toán của PFL có ghi nhận khoản mục phải thu ngắn hạn khác bao gồm khoản phải thu từ CTCP Hasky với số tiền 28.5 tỷ đồng. Tại ngày lập BCTC giữa niên độ 2019, PFL đang làm việc với CTCP Hasky để thu hồi khoản phải thu này. Do đó, kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi và dự phòng khoản phải thu khó đòi cần trích lập dự phòng.

Thứ hai, BCTC giữa niên độ 2019 của PFL đang phản ánh số dư khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho dự án Nhiện điện Thái Bình 2 và Nhiệt điện Sông Hậu 1 với số tiền lần lượt là 6.3 tỷ đồng và 15.2 tỷ đồng. Các dự án này đang trong quá trình thực hiện theo hợp đồng và dự toán cho các dự án này vẫn đang trong quá trình xem xét điều chỉnh nên PFL chưa đánh giá được có cần trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hay không.

Thứ ba, số dư khoản mục Tài sản dài hạn khác được PFL trình bày trên BCTC giữa niên độ 2019 bao gồm giá trị khoản đầu tư góp vốn của PFL vào dự án Dolphin Plaza với tổng giá trị góp vốn tại ngày 30/06/2019 là hơn 37 tỷ đồng. Tại thời điểm phát hành BCTC giữa niên độ 2019, dự án Dolphin Plaza chưa bán được hết các căn hộ và quyết toán để phân chia kết quả đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các bên liên quan. Đồng thời, PFL cũng chưa đánh giá được khoản đầu tư vào dự án này có cần trích lập dự phòng hay không.

Giá cổ phiếu "lau sàn"

Diễn biến giá cổ phiếu PFL 1 năm trở lại đây

Phiên 16/08, cổ phiếu PFL đã đóng cửa với mức giá sàn 1,100 đồng/cp. Trong 1 tuần và 1 tháng gần nhất giá cổ phiếu không thay đổi, mặc dù giá trị giao dịch bình quân lần lượt là 138,000 cp/ phiên và 109,000 cp/phiên.

Đông Phong

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang