CC4: Doanh thu và lãi sau thuế nửa đầu năm 2019 giảm mạnh

08-10-2019 10:31:33+07:00
08/10/2019 10:31 0
  •  

CC4: Doanh thu và lãi sau thuế nửa đầu năm 2019 giảm mạnh

CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4 (Icon4, UPCoM: CC4) vừa công bố BCTC tổng hợp giữa niên độ đã soát xét với kết quả kinh doanh tiếp tục sụt giảm đáng kể.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của Công ty sụt giảm dữ dội khi chỉ đạt 52.3 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) của Công ty giảm gần 70% so với cùng kỳ, chỉ còn 486 triệu đồng.

Nguồn: CC4

Tuy nhiên nhờ chi phí giá vốn hàng bán giảm mà tỷ suất lợi nhuận gộp của Công ty trong 6 tháng đầu năm đã cải thiện đáng kể, tăng gần 2.3 lần từ 10.24% lên 23.3%.

Từ 2015 đến 2018, Công ty đã có 4 năm kết quả kinh doanh (KQKD) giảm liên tiếp. Năm 2019, CC4 đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT) ước tính đạt hơn 1.4 tỷ đồng, giảm gần 35% so với kết quả năm 2018. Với kết quả 6 tháng đầu năm, Công ty mới chỉ hoàn thành gần 35% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đến thời điểm 30/06/2019, khoản nợ phải trả của CC4 ghi nhận hơn 821 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả nhà cung cấp gần 298 tỷ đồng. Nợ phải trả của Công ty đã giảm 89 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trên báo cáo kiểm toán bán niên 2019, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ với các khoản phải thu, phải trả của Công ty.

Nguồn: CC4

Tại ngày 30/06/2019, đơn vị kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ biên bản đối chiếu công nợ về các khoản phải thu với tỷ lệ 49.77% (tại 01/01/2019 là 42.81%), các khoản phải trả (phải trả người bán, người mua trả tiền trước và các khoản phải trả khác) với tỷ lệ 39.51% (tại 01/01/2019 là 65.15%). Đồng thời bên kiểm toán cũng không thể thu thập được tài liệu cần thiết để có thể đánh giá tính hiện hữu của các khoản công nợ chưa đối chiếu cũng như số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần thực hiện trích lập.

So với đầu năm, cơ cấu sở hữu vốn tại CC4 có sự chuyển dịch khi CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco giảm vốn đầu tư xuống còn 13 tỷ đồng tại ngày 30/06/2019 so với 28.8 tỷ đồng đầu năm. Vốn điều lệ của Công ty không đổi, giữ nguyên ở mức 160 tỷ đồng.

CC4 có tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng số 4, được thành lập vào năm 1993. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình dân dụng và công nghiệp. CC4 đã xây dựng các công trình tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực như Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Nhà khách Văn phòng Chính phủ, Khách sạn Sheraton, Nhà máy Piaggio, Cung thể thao dưới nước - Khu liên hợp Quốc gia, Nhà hát lớn Hà Nội…

 Như Xuân 

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang