SCB: Giảm 84% chi phí dự phòng, lãi trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 44%

08-08-2019 11:52:26+07:00
08/08/2019 11:52 1
  •  

SCB: Giảm 84% chi phí dự phòng, lãi trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 44%

Bước qua 6 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) giảm trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đến 84%, ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 44% so với cùng kỳ năm 2018, đạt gần 181 tỷ đồng. Ngân hàng không công bố thông tin về nợ xấu.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh chính của SCB không được khả quan khi thu nhập lãi thuần giảm đến 90% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn gần 266 tỷ đồng. Chủ yếu là do chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự tăng đến 24% nhưng thu nhập từ lãi chỉ tăng 6%.

Trong khi đó, mảng kinh doanh khác có phần khả quan hơn với lãi thuần từ dịch vụ tăng đến 46%, đạt hơn 749 tỷ đồng; hoạt động kinh doanh ngoại hối cao gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 33 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh còn lỗ hơn 2 tỷ đồng và lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 293 tỷ đồng.

Đáng chú ý là lãi thuần từ hoạt động khác gấp 4 lần cùng kỳ năm trước, ghi nhận gần 801 tỷ đồng và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng cao gấp 4 lần, đạt gần 888 triệu đồng. Chi phí hoạt động suýt soát cùng kỳ năm trước ghi nhận gần 1,667 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đến 76% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 474 tỷ đồng. Song nhờ SCB giảm đến 84% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn gần 294 tỷ đồng đã góp phần giúp lãi trước và sau thuế trong 6 tháng đầu năm của SCB tăng lần lượt 44% và 43%, đạt gần 181 tỷ đồng và 154 tỷ đồng.

Với kế hoạch lãi trước thuế năm 2019 đạt 273 tỷ đồng, SCB đã thực hiện được 66% kế hoạch đề ra.

Riêng trong quý 2/2019, lãi trước thuế và sau thuế của SCB tăng lần lượt 67% và 85%, đạt gần 81 tỷ đồng và hơn 68 tỷ đồng nhờ giảm 75% trích lập dự phòng.

Tính đến ngày 30/06/2019, tổng tài sản của SCB đạt gần 538,629 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với đầu năm. Trong đó cho vay khách hàng tăng 6% so với hồi đầu năm, đạt hơn 319,763 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng đạt gần 419,322 tỷ đồng, tăng 9%.

Ngân hàng không công bố thuyết minh nên không có thông tin về nợ xấu.

Ái Minh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang