Lãi sau thuế công ty mẹ SSI giảm hơn 40% trong năm 2019

21-01-2020 09:34:04+07:00
21/01/2020 09:34 3
  •  

Lãi sau thuế công ty mẹ SSI giảm hơn 40% trong năm 2019

Ngày 20/01/2020, CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) đã công bố Báo cáo tài chính riêng quý 4/2019 và kết quả kinh doanh năm 2019.

Theo đó, doanh thu hoạt động năm 2019 của SSI ghi nhận gần 3,130 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước.

Trong năm 2019, phần lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng nhẹ 7% lên mức 692.5 tỷ đồng; lãi từ các khoản nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 38% lên gần 919 tỷ đồng.

Song song đó, doanh thu môi giới và lãi từ cho vay và phải thu (chủ yếu là cho vay margin) của Công ty lần lượt sụt giảm 49% và 5% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận ở mức gần 668 tỷ đồng và 582 tỷ đồng.

Dư nợ margin của Công ty so với đầu năm sụt giảm hơn 10% về còn 5,286 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh công ty mẹ SSI năm 2019
Nguồn: BCTC Công ty mẹ SSI

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế của SSI đạt 1,013.5 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt gần 825 tỷ đồng. So với năm trước, lãi trước thuế và sau thuế của Công ty đồng thời sụt giảm 42%.

Công ty ước lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1,105 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận.

Tới cuối năm 2019, tổng tài sản của Công ty đạt gần 26,680.5 tỷ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm. Chênh lệch tài sản lớn đầu năm chủ yếu nằm ở khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn dài hạn. Cụ thể, Công ty ghi nhận số dư khoản mục này lên tới 3,444.5 tỷ đồng, gấp hơn 3.6 lần so với đầu năm, trong đó trái phiếu chiếm phần lớn.

Thuyết minh các khoản đầu tư dài hạn của SSI. Nguồn: BCTC Công ty mẹ quý 4/2019 của SSI

Danh mục tài sản tài chính FVTPL của SSI ở mức 4,503.6 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần con số đầu năm (theo giá gốc). Ở danh mục cổ phiếu, HPG, FPT, DBC, ELC, PLX, GEX là các khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất. Bên cạnh đó, Công ty nắm giữ hơn 2,333 tỷ đồng trái phiếu.

Danh mục tài sản FVTPL của SSI tính tới 31/12/2019. Nguồn: BCTC công ty mẹ quý 4/2019 của SSI

Các khoản nợ phải trả của SSI tại thời điểm này tăng đáng kể so với đầu năm, tăng 20% lên mức 17,576 tỷ đồng, chủ yếu là do vay nợ tài chính ngắn hạn tăng gần 39% so với đầu năm lên trên 15,550 tỷ đồng.

Yến Chi

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang