logo

PAC đặt kế hoạch dè chừng cho năm 2020

19-02-2020 09:23:45+07:00
19/02/2020 09:23 2
  •  

PAC đặt kế hoạch dè chừng cho năm 2020

HĐQT CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (HOSE: PAC) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 và cả năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế suýt soát năm 2019.

Theo kế hoạch, PAC đặt mục tiêu trong quý 1/2020 có doanh thu đạt 900 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thực hiện của quý 1/2019, nhưng lợi nhuận trước thuế được kỳ vọng đạt 49 tỷ đồng, tăng 8% so kết quả thực hiện được.

Qua đó, PAC đề ra kế hoạch cả năm 2020 với doanh thu đạt 3,670 tỷ đồng, nhích nhẹ 4% trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 8% so với thực hiện năm 2019, còn 205 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT PAC thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cho năm 2020 với tổng giá trị gần 46 tỷ đồng, giảm 73% so với thực hiện năm 2019. Trong đó, PAC dự chi cho xây lắp hơn 37 tỷ đồng, hơn 8 tỷ đồng cho thiết bị và 238 triệu đồng cho hoạt động khác.

PAC cho biết nguồn vốn để thực hiện xây dựng đầu tư cho năm 2020 được lấy từ 13 tỷ đồng vốn tự bổ sung và hơn 33 tỷ đồng vốn vay thương mại.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang