Lợi nhuận trước thuế 2019 của VPBank giảm 10 tỷ đồng sau kiểm toán

01-04-2020 10:04:34+07:00
01/04/2020 10:04 0
  •  

Lợi nhuận trước thuế 2019 của VPBank giảm 10 tỷ đồng sau kiểm toán

Nguyên nhân chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2019 là do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) phân loại lại 178.12 tỷ đồng thu nhập liên quan đến hoạt động tín dụng từ thu nhập thuần dịch vụ sang thu nhập lãi thuần.

Vì vậy, sau kiểm toán, lãi thuần dịch vụ của VPBank giảm 6% so với trước kiểm toán và thu nhập lãi thuần tăng 0.6%.

Qua đó, so với trước khi kiểm toán, VPBank có lợi nhuận trước thuế giảm 10 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 8 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019, lợi nhuận trước và sau thuế của VPBank lần lượt đạt 10,324 tỷ đồng và 8,260 tỷ đồng, cùng tăng 12% so với năm 2018.

VPBank có lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu nhờ vào thu nhập lãi thuần tăng 24% so với năm 2018, đạt 30,670 tỷ đồng và lãi thuần từ dịch vụ tăng 73%, đạt 2,792 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang