Sau kiểm toán, HPI chuyển lãi 200 tỷ đồng thành gần lỗ 800 tỷ đồng

07-07-2020 13:43:10+07:00
07/07/2020 13:43 3
  •  

Sau kiểm toán, HPI chuyển lãi 200 tỷ đồng thành gần lỗ 800 tỷ đồng

CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (UPCoM: HPI) vừa công bố BCTC 2019 (sau kiểm toán) với kết quả kinh doanh tiếp tục sụt giảm. Đáng chú ý, mức lãi sau thuế hơn 180 tỷ đồng của Công ty đã trở thành khoản lỗ lên đến gần 788 tỷ đồng sau kiểm toán.

Cụ thể, tổng doanh thu của HPI tăng nhẹ 3% sau kiểm toán, đạt 716 tỷ đồng nhờ Công ty đã trích trước một phần khoản dự thu của doanh thu hoạt động tài chính. Tuy nhiên tổng chi phí của Công ty lại cao gấp 3 lần, lên tới hơn 1,503 tỷ đồng khiến HPI ghi nhận khoản lỗ lên đến 788 tỷ đồng, cách xa so với mức lãi 180 tỷ đồng mà Công ty đã báo cáo trước đó.

Kết quả kinh doanh của HPI trước và sau kiểm toán
Đvt: Đồng
Nguồn: Giải trình chênh lệch HPI

Theo giải trình của HPI, tổng chi phí tăng cao là do Công ty đã cập nhật lại giá vốn cho thuê đất Khu Công Nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 1 và 2 theo đơn giá nộp tiền thuê đất một lần cho nhà nước đã được Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM đệ trình lên Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM ngày 22/08/2019 với số tiền 712 tỷ đồng và ghi nhận khoản dự phòng trị giá 275 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu thuần của Công ty, doanh thu từ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng - giai đoạn 2 chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 73%) đạt 463 tỷ đồng, ngoài ra còn có doanh thu từ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng - giai đoạn 1 đạt 116 tỷ đồng.

Biến động trong cơ cấu doanh thu thuần của Công ty. Đvt: Tỷ đồng

Tại thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của HPI đạt 3,515 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1,101 tỷ đồng, giảm 5% và tài sản dài hạn đạt 2,414 tỷ đồng, tăng hơn 13% tỷ đồng chủ yếu cho tăng tài sản dở dang dài hạn.

Nợ phải trả của Công ty đạt 3,518 tỷ đồng tại ngày 31/12/2019, tăng đến 40% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn của Công ty đạt gần 2,895 tỷ đồng tiếp tục vượt đến 163% so với tài sản ngắn hạn.

Như Xuân

FILI 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang