TCH báo lãi tăng vọt trong niên độ 2019 - 2020

04-06-2020 10:00:00+07:00
04/06/2020 10:00 0
  •  

TCH báo lãi tăng vọt trong niên độ 2019 - 2020

Mới đây, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE:TCH) công bố báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2019-2020 (01/04/2019-31/03/2020) và báo cáo kiểm toán sử dụng vốn phát hành trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán mới công bố của Công ty, doanh thu hợp nhất niên độ 2019 - 2020 của TCH đạt hơn 2,237 tỷ đồng, tăng gần 170% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ doanh thu tăng mạnh, biên lãi gộp của Công ty cũng được cải thiện từ mức 30% lên hơn 33%.

Hoạt động kinh doanh khởi sắc toàn diện, TCH đạt lãi sau thuế trên 631 tỷ đồng, tăng 123% so với niên độ trước.

Kết quả kinh doanh niên độ 2019 – 2020 của TCH
Nguồn: TCH

Đánh giá về động lực tăng trưởng, Công ty ghi nhận tăng trưởng mạnh đối với doanh thu kinh doanh bất động sản và hợp đồng xây dựng. Công ty thu về hơn 1,189 tỷ đồng từ kinh doanh bất động sản, tăng đột phá so con số gần 51 tỷ đồng niên độ trước đó. Đồng thời, Công ty cũng ghi thêm khoản doanh thu hợp đồng xây dựng hơn 268 tỷ đồng (niên độ trước không ghi nhận).

Thuyết minh doanh thu của TCH niên độ 2019 - 2020. Nguồn: BCTC kiểm toán TCH

Về mặt chi phí, chi phí tài chính và chi bán hàng của Công ty tăng mạnh so với năm trước.

Chi phí tài chính của Công ty tăng mạnh gấp hơn 20 lần năm trước, ở mức 62.6 tỷ đồng. Diễn biến này chủ yếu do chi phí lãi trái phiếu đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, hoạt động bán hàng tăng trưởng cũng kéo theo chi phí bán hàng của Công ty tăng mạnh từ gần 12 tỷ đồng niên độ trước lên gần 56 tỷ đồng trong niên độ này.

Tới niên độ 2019 - 2020 (tại ngày 31/03/2020), tổng tài sản của TCH ở mức trên 8,656 tỷ đồng, tăng hơn 37% so với đầu năm.

Hàng tồn kho của Công ty tại thời điểm này chiếm hơn 42.5% tổng tài sản. So với đầu năm, Công ty ghi nhận mức tăng đáng kể hơn 100% ở khoản mục này, lên mức 3,679.8 tỷ đồng.

Ngày 20/06/2020 tới đây, TCH cũng sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang