BIDV báo lãi trước thuế 2020 đạt 9,017 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 9%

07-01-2021 10:46:58+07:00
07/01/2021 10:46 1
  •  

BIDV báo lãi trước thuế 2020 đạt 9,017 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 9%

Ngày 06/01/2021, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng và kế hoạch kinh doanh năm 2021. 

Theo kết quả BIDV công bố, tổng tài sản tính đến 31/12/2020 đạt 1.49 triệu tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10.4%/năm giai đoạn 2016-2020.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.43 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với năm 2019. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 1.19 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 8.8% so với năm 2019. Dư nợ của Ngân hàng chiếm bình quân 13.5% thị phần tín dụng toàn ngành.

Huy động vốn đến 31/12/2020 đạt hơn 1.27 triệu tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 12.5%/năm giai đoạn 2016-2020, chiếm bình quân gần 11% thị phần tiền gửi toàn ngành.

Số lượng khách hàng cá nhân năm 2020 đạt 11.6 triệu khách hàng, tăng trưởng 14%; trong đó số lượng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng số năm 2020 đạt gần 4.4 triệu khách hàng, gấp 12.6 lần năm 2016. Khách hàng SME đạt gần 309,000 khách hàng, tăng trưởng 8% so với năm 2019.

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng thương mại đạt 8,515 tỷ đồng và hợp nhất đạt 9,017 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2020 giảm so với năm 2019 do BIDV giảm thu nhập hơn 6,400 tỷ đồng để thực hiện cơ cấu nợ, hạ lãi suất và miễn giãm lãi, phí để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch HĐQT BIDV Phan Đức Tú phát biểu tại hội nghị. Nguồn: BIDV

BIDV đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như: Tổng tài sản tăng trưởng khoảng 9%; dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng trưởng khoảng 12%; huy động vốn cuối kỳ phù hợp với sử dụng vốn (tăng trưởng khoảng 12 – 14.8%); tỷ lệ nợ xấu đảm bảo dưới 1.6%.

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang