logo

GVR báo lãi ròng quý 1 gấp gần 4 lần cùng kỳ

28-04-2021 08:21:25+07:00
28/04/2021 08:21 7
  •  

GVR báo lãi ròng quý 1 gấp gần 4 lần cùng kỳ

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR) báo lãi ròng quý đầu năm đạt xấp xỉ 818 tỷ đồng, gấp 3.6 lần cùng kỳ năm 2020.

Trong kỳ, doanh thu thuần của GVR đạt gần 4,850 tỷ đồng, tăng 77% so với quý 1/2020. Cùng với việc biên lãi gộp tăng từ 19% lên 29% đã giúp lợi nhuận gộp của Công ty ghi nhận hơn 1,396 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu của GVR quý đầu năm 2021, doanh thu từ sản xuất và kinh doanh mủ cao su chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt xấp xỉ 2,720 tỷ đồng, gấp đôi so cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu GVR trong quý 1/2021
VNĐ

Đối với hoạt động tài chính, doanh thu hoạt động này của GVR giảm 22%, còn 187 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí lãi vay chỉ giảm 5%, ở mức 147 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong kỳ lần lượt tăng 51% và 20%, đạt hơn 94 tỷ đồng và 310 tỷ đồng.

Kết quả, GVR báo lãi ròng quý 1 đạt xấp xỉ xấp xỉ 818 tỷ đồng, gấp 3.6 lần cùng kỳ. Như vậy, GVR đã thực hiện hơn 26% mục tiêu lãi sau thuế 4,600 tỷ đồng trong năm 2021 đã được đề ra trước đó.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của GVR. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của GVR

Tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 3/2021 của GVR đã giảm 2% so với đầu năm, ghi nhận hơn 79 ngàn tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn (chủ yếu là vườn cây cao su kiến thiết cơ bản) giảm 15%, còn hơn 15 ngàn tỷ đồng. Mặt khác, tài sản cố định của Công ty lại tăng 7%, lên gần 33 ngàn tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 31/03/2021 của Công ty đạt gần 27 ngàn tỷ đồng, giảm 7%. Vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn cũng đều lần lượt giảm 10% và 2%. Ngược lại, doanh thu chưa thực hiện dài hạn tăng 4%, với hơn 9 ngàn tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang