DVP: Không có cổ tức từ Tiếp vận SITC, lãi ròng quý 2 giảm 15%

04-08-2021 13:12:51+07:00
04/08/2021 13:12 0
  •  

DVP: Không có cổ tức từ Tiếp vận SITC, lãi ròng quý 2 giảm 15%

Tuy lợi nhuận gộp tăng 41% nhưng doanh thu tài chính giảm mạnh đến 77% nên CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSEDVP) báo lãi ròng quý 2 giảm 15% so với cùng kỳ, còn hơn 81 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2, DVP thu về hơn 105 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 41% so với cùng kỳ nhờ doanh thu tăng mạnh hơn giá vốn. Biên lãi gộp cũng cải thiện từ 57.2% lên 63.1%.

Tuy nhiên, theo DVP giải trình, cùng kỳ năm 2020 Công ty có khoản cổ tức từ Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ chuyển về được ghi nhận là doanh thu tài chính nhưng quý 2 năm nay không có khoản cổ tức này nên doanh thu tài chính trong kỳ giảm đến 77%, còn hơn 11 tỷ đồng.

Do vậy, lãi ròng của DVP vẫn giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 81 tỷ đồng dù lợi nhuận gộp tăng mạnh.

Sau 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DVP tăng 26% so với cùng kỳ, lên gần 299 tỷ đồng. Song lợi nhuận ròng của Công ty vẫn giảm 5%, còn gần 133 tỷ đồng do doanh thu tài chính giảm 71%.

Năm 2021, DVP đặt mục tiêu doanh thu đạt 634 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 305 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 5% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy, sau 6 tháng DVP đã thực hiện được 47% chỉ tiêu doanh thu và 55% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của DVP tăng 3% so với đầu năm, lên hơn 1,441 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 68% tổng tài sản, tăng 4% đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 22%, lên gần 88 tỷ đồng.

Nợ phải trả chỉ chiếm 15% tổng nguồn vốn. Trong đó, Công ty không có nợ vay tổ chức tín dụng.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang