KBC bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành 100 triệu cp

14-09-2021 14:21:05+07:00
14/09/2021 14:21 2
  •  

KBC bổ sung phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành 100 triệu cp

Ngày 13/09, HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung, làm rõ phương án phân bổ đối với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2021.

Cụ thể, KBC dự kiến cho phát hành riêng lẻ 100 triệu cp với giá chào bán không thấp hơn 28,000 đồng/cp. Như vậy, nếu đợt chào bán diễn ra thành công, KBC có thể thu về ít nhất 2,800 tỷ đồng. Đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Theo Nghị quyết HĐQT ngày 16/08, tổng nhu cầu vốn của KBC là 4,340 tỷ đồng, trong đó 534 tỷ đồng đồng (12.3%) được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; 2,306 tỷ đồng (53.1%) được dùng để tái cơ cấu các khoản nợ vay; và 1,500 tỷ đồng (34.6%) được dùng để tăng quy mô hoạt động thông qua góp vốn vào công ty con do KBC sở hữu 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Chi tiết các khoản mục vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh cần huy động vốn của KBC
Nguồn: KBC

Tại Nghị quyết HĐQT ngày 13/09, KBC bổ sung thêm trường hợp phân bổ vốn sau đợt phát hành. Trong trường hợp số tiền thu về thấp hơn nhu cầu vốn thì Công ty sẽ phân bổ cho 3 khoản mục theo tỷ lệ phần trăm tương ứng đã nêu ở trên. Còn trong trường hợp số tiền thực tế thu về vượt nhu cầu vốn (4,340 tỷ đồng) thì KBC sẽ dùng số tiền vượt ngoài dự kiến để tăng phần vốn góp tại Công ty MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của KBC cho thấy sự tăng trưởng đáng kể khi doanh thu thuần và lãi ròng đạt lần lượt 2,752 tỷ đồng và 634 tỷ đồng, gấp gần 4 lần và hơn 12 lần so với cùng kỳ. Dù vậy, kết quả lợi nhuận sau thuế của KBC chỉ mới thực hiện được hơn 39% so với mục tiêu 2 ngàn tỷ đề ra cho năm 2021.

Tổng tài sản cuối tháng 6/2021 của KBC đạt hơn 27,732 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, tổng các khoản phải thu tăng 38%, lên hơn 9,433 tỷ đồng, còn tiền và tiền gửi ghi nhận gấp đôi đầu năm, với 2,338 tỷ đồng.

Nợ phải trả của KBC cũng ghi nhận tăng 15%, lên 15,119 tỷ đồng. Như đã đề cập ở trên, tổng nợ vay của Công ty tăng 30%, vượt mức 7,491 tỷ đồng. Mặt khác, tiền thuê trả trước cho đất có cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp của KBC giảm gần 66%, còn hơn 219 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang