PRUBF1: 18/10 thanh toán tiền giải thể quỹ

18-09-2013 16:19:55+07:00
18/09/2013 16:19 0
  •  

PRUBF1: 18/10 thanh toán tiền giải thể quỹ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 03/10/2013 đăng ký cuối cùng thanh toán phần vốn góp bằng tiền cho nhà đầu tư tư sở hữu chứng chỉ Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Prudential (PRUBF1) vào ngày giải thể do hết thời gian hoạt động.

Thời gian thực hiện thanh toán vào ngày 18/10/2013.

Nhà đầu tư sở hữu 1 chứng chỉ quỹ sẽ được nhận tiền mặt tương ứng với giá trị tài sản ròng (N.A.V) của 1 đơn vị quỹ sẽ được công bố vào ngày giải thể quỹ 06/10/2013 sau khi trừ đi thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có). Tỷ lệ này sẽ được công ty công bố và gửi đến Trung tâm vào ngày 07/10/2013.

Được biết, N.A.V/ccq của PRUBF1 tại ngày 12/09/2013 là 10,863 đồng, tại ngày hủy niêm yết 04/09/2013 là 10,844 đồng.

Minh Hằng

×
vietstock logo
Về đầu trang