Đóng tàu An Phú: Chào bán 1.4 triệu cp, nhà đầu tư đăng ký mua 2.5 triệu

27-11-2014 08:15:33+07:00
27/11/2014 08:15 0
  •  

Đóng tàu An Phú: Chào bán 1.4 triệu cp, nhà đầu tư đăng ký mua 2.5 triệu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu An Phú như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  09 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

09 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

0

Tổ chức trong nước:

0

Tổ chức nước ngoài:    

0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:   2.540.100 CP

Cá nhân trong nước:  

2.540.100 CP

Cá nhân nước ngoài: 

0

Tổ chức trong nước:

0

Tổ chức nước ngoài:    

0

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang