BSI dự kiến phát hành chứng quyền REE và SSI với giá 1,500-3,000 đồng/CW

02-07-2018 15:44:30+07:00
02/07/2018 15:44 0
  •  

BSI dự kiến phát hành chứng quyền REE và SSI với giá 1,500-3,000 đồng/CW

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, HOSE: BSI) dự kiến phát hành từ 1-2 triệu chứng quyền mua trên mã chứng khoán cơ sở của CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) và CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) với giá mỗi chứng quyền (CW) dự kiến 1,500-3,000 đồng.

Cả chứng quyền mua REE và SSI đều có thời hạn 3 tháng, chỉ thực hiện quyền qua thanh toán bằng tiền mặt. Giá thực hiện quyền bằng giá REE/SSI tại ngày phát hành. Đây là chứng quyền kiểu châu Âu (tức chỉ thực hiện quyền vào ngày đáo hạn) với tỷ lệ chuyển đổi là 2:1.

Theo thông báo mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX), danh sách cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của chứng quyền và hạn mức còn được phép chào bán quý 2/2018 được áp dụng từ ngày 26/06/2018 bao gồm 23 mã chứng khoán: BMP, CII, CTD, DHG, DPM, FPT, GMD, HPG, HSG, KDC, MBB, MSN, MWG, NT2, NVL, REE, ROS, SBT, SSI, STB, VIC, VJCVNM.

Thu Phong

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang