Lỗ quý thứ 5 liên tiếp, HKB nhận thêm loạt kết luận ngoại trừ từ kiểm toán

15/08/2018 11:330
  •  

Lỗ quý thứ 5 liên tiếp, HKB nhận thêm loạt kết luận ngoại trừ từ kiểm toán

Doanh thu sụt giảm mạnh, đồng thời các khoản chi phí vẫn còn ở mức cao, nửa đầu năm 2018, CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (HNX: HKB) tiếp tục ghi lỗ quý thứ 5 liên tiếp nâng lỗ lũy kế lên mức 33 tỷ đồng.

Lỗ nặng hơn cùng kỳ do không có thu nhập từ đánh giá lại tài sản

Nửa đầu năm 2018, HKB ghi nhận doanh thu đạt hơn 22.4 tỷ đồng, giảm hơn 78% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán trong kỳ giảm mạnh khiến Công ty ghi lãi gộp đạt hơn 4.3 tỷ đồng, trong khi cùng lỳ lỗ hơn 2.3 tỷ đồng.

Mặt khác, hầu hết các khoản chi phí nửa đầu trong kỳ tuy vẫn ở mức cao nhưng đều giảm so với kỳ trước nên Công ty chỉ ghi lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 26 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số hơn 40 tỷ đồng cùng kỳ.

Song, do không còn ghi nhận lợi nhuận khác hơn 23 tỷ đồng từ đánh giá lại tài sản cùng kỳ năm 2017, nửa đầu năm 2018, Công ty ghi lỗ ròng hơn 26.4 tỷ đồng, tăng mạnh so với kết quả lỗ gần 17 tỷ của cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, Công ty đã kéo dài chuỗi thua lỗ 5 quý liên tiếp, nâng lỗ lũy kế lên 33 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 2/2018, tổng tài sản của Công ty đạt 721 tỷ đồng, giảm 2.5% so với đầu năm.

Kết luận ngoại trừ của kiểm toán

Sau soát xét, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến về một số vấn đề ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán năm 2017 vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới BCTC niên bán niên 2018. Cụ thể:

- Theo nghị quyết HĐQT ngày 05/10/2016 của HĐQT HKB về việc thực hiện đầu tư tài chính dài hạn vào hai công ty con là CTCP Nông nghiệp Lumex Việt Nam và CTCP Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai với số tiền lần lượt là 354 tỷ đồng (83.42% vốn điều lệ) và 80 tỷ đồng (88.89% vốn điều lệ). Nghị quyết này chưa được HĐQT báo cáo cho ĐHĐCĐ năm 2017 về nội dung thay đổi phương án sử dụng vốn.

- Nghị quyết ngày 28/04/2017 công bố về việc Công ty đã hoàn tất thủ tục góp vốn của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Cường bằng tài sản theo hợp đồng góp vốn ngày 11/03/2017. Giá trị còn lại của tài sản mang đi góp vốn gần 4 tỷ đồng, giá trị được các bên thống nhất định giá vốn góp là 28 tỷ đồng, chênh lệch hơn 24 tỷ đồng được HKB ghi nhận vào thu nhập trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kến toán kết thúc ngày 30/06/2017.

- Lợi thế thương mại phát sinh từ giao dịch CTCP Nông nghiệp Lumex Việt Nam dùng toàn bộ số vốn điều lệ 410 tỷ đồng để mua 3.4 triệu cp, CTCP Nông nghiệp Hưng Lộc Phát Gia Lai dùng toàn bộ số vốn điều lệ 90 tỷ đồng để mua 750,000 cp của các cổ đông hiện hữu tại CTCP Thương mại – Xuất nhập khẩu Tấn Hưng, với giá mua 120,000 đồng/cp. Giá giao dịch 120,000 đồng/cp được xác định theo kết quả Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Định giá Cimeico.

- Hợp đồng vay đảm bảo tài sản giữa HKB và ông Phạm Anh Tuấn không quy định thời gian thanh toán gốc và lãi vay. Tại ngày 30/06/2018 theo sự thỏa thuận giữa các bên, Công ty chưa thực hiện trích trước chi phí lãi vay.

Đơn vị kiểm toán cho rằng, nếu các tình huống trên không xảy ra thì không nhận thấy có vấn đề gì khiến BCTC hơp nhất giữa niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của đơn vị.

Ngoài ra, phía kiểm toán cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khoản nợ phải thu được sửa đổi điều khoản thanh toán theo Phụ lục hợp đồng kinh tế có số tiền là 123.5 tỷ đồng. HKB đã thực hiện ký hợp đồng bán hàng xuất khẩu với điều khoản thanh toán theo hình thức “giao tiền đổi chứng từ” nhờ thu qua ngân hàng tại Maroc. Tuy nhiên, hàng đã được vận chuyển đến cảng đích nhưng khách hàng Ste Top Arabic Sarl A.U chưa thực hiện đến nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại 251,160 USD (ứng với hơn 5.7 tỷ đồng). Ngày 26/07, Thương vụ Việt Nam tại Maroc đã có thông báo khuyến cáo các doanh nghiệp xuất nhập khẩu không giao dịch với Công ty có tên nêu trên. Ban Tổng giám đốc của HKB đang thực hiện đàm phán và thu hồi công nợ của khách hàng Ste Top Arabic Sarl A.U và tin tưởng rằng việc thu hồi công nợ sẽ được thực hiện trong năm 2018.

Trên sàn giao dịch chứng khoán, giá cổ phiếu HKB ở mức 1,400 đồng/cp, tăng trần trong phiên sáng ngày 15/08/2018. Bình quân có gần 93,000 cp HKB được giao dịch mỗi phiên trong tháng vừa qua.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang