HCM chào bán 2 triệu chứng quyền MWG

26-06-2019 13:49:25+07:00
26/06/2019 13:49 0
  •  

HCM chào bán 2 triệu chứng quyền MWG

Ngày 26/06/2019, CTCP Chứng khoán TP HCM (HOSE: HCM) sẽ tiến hành chào bán 2 triệu chứng quyền (cq) có đảm bảo dựa trên chứng khoán cơ sở MWG, với giá phát hành 2,700 đồng/cq.

Các thông số của chứng quyền MWG do HCM chào bán
Nguồn: HCM

Đây là đợt chào bán chứng quyền đảm bảo lần 2 của HCM. Vào đợt chào bán chứng quyền đầu tiên, HCM chỉ phân phối được 10,000 cq trong tổng số 1 triệu cq MBB (MBB-HSC-MET01) dự kiến phát hành.

Tài liệu tham khảo:

HCM - BCB phat hanh chung quyen MWG.pdf

HCM - Thong bao phat hanh chung quyen MWG.pdf

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang