Quý 2, VIX giảm lãi sau thuế gần 70%, thực hiện 28% kế hoạch năm 2019

23-07-2019 14:02:54+07:00
23/07/2019 14:02 1
  •  

Quý 2, VIX giảm lãi sau thuế gần 70%, thực hiện 28% kế hoạch năm 2019

CTCP Chứng khoán IB (IBSC, HNX: VIX) vừa công bố kết quả kinh doanh trong quý 2/2019. Theo đó, lãi sau thuế nửa đầu năm 2019 giảm 36% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của VIX trong quý 2/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC VIX quý 2/2019.

Riêng trong quý 2/2019, doanh thu từ các hoạt động tự doanh, môi giới và các khoản cho vay đồng loạt giảm, khiến cho kết quả kinh doanh của VIX biến chuyển không mấy tích cực. Trong quý, doanh thu VIX ghi nhận gần 67 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế của VIX giảm 69% so với quý 2/2018, về còn hơn 10 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của VIX lần lượt là 202.5 tỷ đồng và hơn 61 tỷ đồng; giảm tương ứng 4% và 36% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với hoạt động tự doanh, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) Công ty đạt hơn 160 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lỗ tài sản tài chính FVTPL ghi nhận gần 84 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ cho vay các khoản cho vay và phải thu nửa đầu năm giảm 26% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận hơn 23 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh đó, hoạt động môi giới cũng kém sắc trong nửa đầu năm 2019, ghi nhận doanh thu giảm 57%, tương đương mức ghi nhận hơn 11 tỷ đồng.

Cho cả năm 2019, VIX lên kế hoạch lãi sau thuế hơn 219 tỷ đồng. Như vậy trong 6 tháng đầu năm 2019, VIX thực hiện được 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019.

Lệ Nhi

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang