Nửa đầu năm, May Nhà Bè lãi ròng vẻn vẹn gần 4 tỷ đồng

05-08-2019 11:24:02+07:00
05/08/2019 11:24 2
  •  

Nửa đầu năm, May Nhà Bè lãi ròng vẻn vẹn gần 4 tỷ đồng

Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (UPCoM: MNB) vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2019 với lãi ròng hơn 4 tỷ đồng, giảm gần 82% so với cùng kỳ. Kết quả này ảnh hưởng nhiều từ tình hình kinh doanh không tích cực của các công ty con và công ty liên doanh liên kết.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 của MNB
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2019 của MNB

Sau nửa đầu năm 2019, MNB ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức gần 2,131 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu bán hàng chiếm hơn 2,177 tỷ đồng, tăng hơn 3%. MNB thu được hơn 414 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm hơn 4% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt gần 20 tỷ đồng, tăng gần 62%. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng hơn 9%, ghi nhận ở mức gần 52 tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản lãi tiền vay so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu chi phí của MNB, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp thường chiếm tỷ trọng lớn. Trong nửa đầu năm 2019, MNB ghi nhận khoản chi phí này ở mức hơn 368 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ.

Lãi ròng hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 của MNB ghi nhận gần 4 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ. Phía MNB cho biết điều này ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh của các công ty con như CTCP May Đức Linh, CTCP Giặt tẩy Nhà Bè lỗ so với cùng kỳ và công ty liên doanh liên kết mới thành lập CTCP May Sóc Trăng bị thua lỗ.

Riêng trong quý 2/2019, MNB ghi nhận doanh thu thuần ở mức 1,103 tỷ đồng, giảm hơn 5%; lãi ròng vẻn vẹn hơn 156 triệu đồng, chênh lệch rất nhiều so với con số lãi ròng hơn 11 tỷ trong quý 2/2018.

Tại thời điểm 30/06/2019, MNB có tổng tài sản  3,078 tỷ đồng, giảm gần 9% so với hồi đầu năm, với giá trị tài sản ngắn hạn chiếm hơn 1,999 tỷ đồng, giảm 10%. Trong đó, khoản mục tiền và cấc khoản tương đương tiền ghi nhận ở mức gần 185 tỷ đồng, giảm gần 37%; khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng gần 545 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với hồi đầu năm 2019.

Duy Na

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang