logo

KIS chào bán 5 chứng quyền

19-11-2019 08:43:44+07:00
19/11/2019 08:43 1
  •  

KIS chào bán 5 chứng quyền

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp giấy chứng nhận chào bán 5 chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant – CW). Hầu hết cổ phiếu cơ sở là các mã đã được KIS phát hành CW trước đó.

Tổng hợp thông tin chào bán CW của KIS trong thời gian tới
Nguồn: Tổng hợp từ HOSE

5 chứng quyền mà KIS sắp chào bán linh hoạt về tỷ lệ chuyển đổi, qua đó khoảng giá chào bán của các chứng quyền dao động từ 1,200 - 3,400 đồng/cw. Các chứng quyền trên đều là chứng quyền mua với kiểu thực hiện quyền Châu Âu (chỉ thực hiện khi đáo hạn).

Giá thực hiện dự kiến của các chứng quyền dự kiến như sau.

Nguồn: Tổng hợp từ HOSE

Trong tháng 11/2019, 5/6 mã chứng quyền đáo hạn trong trạng thái lỗ vị thế, trong đó có 4 mã chứng quyền của KIS.

Đvt: Đồng
Nguồn: Tổng hợp

Như Xuân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang