Dự phòng phải thu khó đòi tăng mạnh, Thép Tiến Lên lỗ ròng gần 146 tỷ đồng năm 2019

30-01-2020 10:39:56+07:00
30/01/2020 10:39 5
  •  

Dự phòng phải thu khó đòi tăng mạnh, Thép Tiến Lên lỗ ròng gần 146 tỷ đồng năm 2019

Kinh doanh dưới giá vốn do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, mặt khác, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao do trích lập dự phòng phải thu khó đòi khiến CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (HOSE: TLH) báo lỗ trong năm 2019.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung lắng dịu khiến tình hình kinh tế thế giới được giải tỏa giúp giá thép bật tăng vào thời điểm cuối năm. Nhờ đó, TLH báo doanh thu quý 4/2019 đạt hơn 1,585 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán của Công ty lại ghi nhận ở mức gần 1,622 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, vượt qua doanh thu đạt được trong quý 4 của Công ty. Kết quả, Công ty báo lỗ gộp hơn 36 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, Công ty cũng báo lỗ gộp nhưng chỉ ở mức hơn 2 tỷ đồng. Theo giải trình, kết quả lỗ gộp cao hơn cùng kỳ này là do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Tại thời điểm cuối năm 2019, Công ty ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho ở mức 38.3 tỷ đồng, giảm 60% so với đầu năm.

Trong kỳ, mặc dù TLH đã thực hiện cắt giảm tối đa đối với chi phí bán hàng, giúp khoản chi phí này giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Song khoản chi phí tài chính tăng mạnh do phải trả lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do trích lập dự phòng phải thu khó đòi khiến Công ty báo lỗ ròng tới hơn 172 tỷ đồng, cùng kỳ, Công ty báo lỗ hơn 81 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4/2019 của TLH
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của TLH

Vượt 14% kế hoạch doanh thu của năm 2019 song với kết quả lỗ ròng lớn trong quý 3, TLH đã không thể thực hiện được chỉ tiêu lợi nhuận đề ra, báo lỗ gần 146 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, hàng tồn kho của Công ty tại thời điểm cuối 2019 tăng đáng kể so với đầu năm, ở mức gần 2,185.5 tỷ đồng, tăng gần 44%. Trong đó, hàng hóa ghi nhận gần 1,687 tỷ đồng, tăng gần 60%.

Vay nợ ngắn hạn của Công ty ghi nhận hơn 1,445.5 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm, tăng 43% so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay ngân hàng.

Một điểm đáng chú ý trên báo cáo của TLH là khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gấp tới gần 3 lần so với đầu năm, ở mức 180.5 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến Công ty phải báo lỗ trong kỳ. Công ty không có thuyết minh chi tiết cho khoản mục này.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang