Chứng quyền CVRE2001: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

24-08-2020 17:18:13+07:00
24/08/2020 17:18 0
  •  

Chứng quyền CVRE2001: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.03 (mã CK: CVRE2001) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200824_20200824 - CVRE2001 - QD huy niem yet do dao han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang